Enøk:

Trekk i eldre hus

Publisert Oppdatert

Hvor oppstår vanligvis trekk i eldre hus?

En vesentlig del av varmetapet i eldre bygninger skyldes infiltrasjon, dvs. luftlekkasjer gjennom utettheter i bygningen. Når slike luftlekkasjer blir store og lufthastigheten høy oppleves dette som trekk. Foruten å føre til økt behov for energi til oppvarming, er trekk en av de vanligste grunnene til klager på termisk komfort i bygninger.

Tiltak for å redusere trekk er i mange tilfeller mulig å gjennomføre uten at det fører til store inngrep og bygningsmessige endringer i bygningen, og er derfor ofte et både skånsomt og rimelig tiltak. Trekk forveksles ofte med transmisjon, som er generelt varmetap gjennom tette flater. Det er derfor viktig å kartlegge hvor mye av varmetapet som skyldes lekkasjer og mulighetene for å løse dette før man eventuelt går til mer drastiske skritt.

En skal imidlertid være klar over at en bolig ikke bør være for tett. Gamle hus som "puster" er sunne, både for husene selv og for de som bruker dem. Blir huset for tett, kan inneklimaet bli dårlig og behovet for mekanisk ventilasjon øker. Målet må først og fremst være å eliminere de luftlekkasjene som er så betydelige at de fører til merkbar og sjenerende trekk.

Litt avhengig av type konstruksjon vil problemer med trekk vanligvis være knyttet til spesielle deler av bygningen.

- For vinduer er de største problemene med trekk knyttet til utettheter mellom vegg og vinduskarm, og mellom karm og vindusrammer.

- For ytterdører kan trekkproblemene skyldes utettheter mellom vegg og dørkarm, og mellom karm og dørblad.

- Trekk er også vanlig i overgangen mellom bjelkelag og vegg, og mellom grunnmur og vegg.

- Trekk gjennom selve veggkonstruksjonen er særlig et problem i vertikale trekonstruksjoner som reisverk, og ved mangelfull vindsperre.

Energirådgiver Torben Søraas ved Enovas gratis Svartjeneste for husholdninger.

Gratis energiråd for husholdninger: tel: 800 49 003

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning