Brannsikkerhet

Slik sikrer du mot brann

Tiden er inne for peisfyring, varmeovner og stearinlys. Det er på tide å fokusere på brannsikkerhet.

Stearinlys, en stemningskilde, men også en kilde til uhygge. Mange boligbranner oppstår som følge av bruk av levende lys.
Stearinlys, en stemningskilde, men også en kilde til uhygge. Mange boligbranner oppstår som følge av bruk av levende lys. Foto: Foto: Flickr
Publisert Oppdatert

110

112

113

"Det hender selvfølgelig ikke meg", tenker du. Og en undersøkelse gjennomført for If Skadeforsikring understreker nettopp det faktum, at folk flest ikke er så opptatt av brannsikkerhet i hjemmet. Undersøkelsen viser at over halvparten av Norges befolkning ikke er forberedt på brann i egen bolig. Likevel er to tredjedeler redd for at det skal oppstå brann.

- Dette står i skremmende kontrast til at så få har øvelser hjemme, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim. - Hvert år krever branner i Norge rundt 60 menneskeliv. Dette tallet kan reduseres betydelig om vi blir flinkere til å fokusere på brannvern i hjemmet.

- Førsteprioritet er å ha montert brannvarsler. Det tar tre til syv minutter for en brann å utvikle seg, derfor er tiden helt avgjørende. Dernest handler det om å være aktsom. Personlig tar jeg alltid en tur rundt i huset før jeg legger meg og sjekker at det ikke brenner levende lys eller står på elektriske apparater, sier Kalheim.

Røykvarsler

Brannslukningsutstyr er lovpålagt inventar i enhver bolig. Apparatet bør sjekkes hvert kvartal.
Brannslukningsutstyr er lovpålagt inventar i enhver bolig. Apparatet bør sjekkes hvert kvartal. Foto: Foto: Crestock

Det er påbudt med minst én røykvarsler i boligen. Helst bør det være én i hvert rom, eller i det minste én i hver etasje. Det anbefales også at brannvarslerne kobles sammen, slik at alle i boligen varsles med én gang.

Det finnes to typer varslere, ioniske eller optiske. De ioniske "føler" røyken, mens de optiske "ser" røyken. Det anbefales at man har begge typer i en bolig, fordi de reagerer ulikt på flammebranner og ulmebranner.

Norsk Brannvernforening anbefaler at røykvarslerne testes en gang i måneden ved å trykke på knappen. I tillegg bør varslerne med jevne mellomrom testes med røyk, enten fra et stearinlys eller fyrstikk. Det finnes også egne "røykpenner" å få kjøpt.

Elektriske anlegget

Ifølge Norsk brannvernforening har 50 prosent av boligbrannene elektrisk årsak. Halvparten av disse igjen skyldes feil ved elektriske installasjoner og utstyr. Den andre halvparten har feil bruk av utstyret som årsak.

Du er selv ansvarlig for å få det elektriske anlegget sjekket. Det er verken det lokale e-verket, elektrikeren eller noen annen som har dette ansvaret. Brenner boligen ned, og årsaken er feil ved det elektriske anlegget eller utstyret, kan du risikere avkorting i forsikringsutbetalingen.

Misfargede koblingsbokser

Du kan selv foreta en første, visuell sjekk av det elektriske anlegget. Misfarging på kontakter, koblinger og ledninger kan tyde på elektrisk feil. Hvis støpsler, kontakter eller sikringer blir varme er også dette et faresignal. Det samme er dersom det lukter brent i sikringsskapet. Ring en elinstallatør med en gang!

Kontroll av pulverapparatet

Ledningsklyser

Du har det sannsynligvis et eller annet sted i boligen; ledninger som ligger kveilet sammen som om det var et ormebol. Dette kan være en brannfare, fordi det kan oppstå uønsket varme. Få heller satt opp flere stikkontakter.

Elektriske apparater

Ifølge Norsk Brannvernforening er tørrkoking av kjeler og overoppheting av olje og frityr ansvarlig for 10 til 15 prosent av alle boligbranner. Hovedregelen med komfyrbruk er at du aldri går fra den mens den står på.

Regelen for elektriske apparater er at støpselet skal trekkes ut på alle termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk, og apparater med stand-by skal skrus helt av. I stand-by modus er det fortsatt strøm på apparatet og det kan bli en kilde til brann.

Med en vedovn har man faktisk et bål inne i stuen og det krever aktsomhet både ved installasjon og bruk.
Med en vedovn har man faktisk et bål inne i stuen og det krever aktsomhet både ved installasjon og bruk. Foto: Foto: Dovre

Generelt handler det om å forebygge og være aktpågivende.

Vedfyring

Har du ildsted i boligen eller på hytta, har du faktisk et bål innendørs. Det innebærer varsomhet i alle faser av bruken, og riktig fyring . I denne sammenheng er det viktig å huske på skorsteinen. Gal fyring kan føre til sotavleiring i pipa, som igjen kan bli en kilde til brann.

Ildstedet skal selvfølgelig være korrekt installert , og dersom det oppstår misfarging på veggene rundt ovnen eller peisen er det et tegn på at noe kan være galt.

Levende lys

Ting å tenke på

  • Røykvarslere
  • Slukkeutstyr
  • Rutiner ved brann
  • Bruk av elektrisk utstyr
  • Kontroll av stikkontakter og sikringer
  • Brannøvelser
  • Lær deg nødnumrene. 110 er til brannvesenet, 112 til politiet og 113 ambulansetjenesten.

Følgende fire regler gjelder: Hold alltid levende lys under oppsikt, plasser aldri levende lys for nær brennbart materiale, sørg for at levende lys står stødig og bruk aldri brennbare lysestaker og lysmansjetter. Telys er spesielle. Er telysholderen for tett kan det medføre overoppheting og oppflamming. La telyset brenne helt ned. Skal det slukkes, bruk lyseslukker.

Brannøvelse

Selv med all verdens forholdsregler, og uansett hvor flink man er, kan brann likevel oppstå. Vær forberedt på dette, tenk igjennom hvordan du og din familie skal opptre ved brann. Gjennomfør også brannøvelser med jevne mellomrom. Særlig viktig er dette i barnefamilier, fordi barn ofte instinktivt gjemmer seg. Derfor er det viktig at barna vet hvordan de skal opptre ved en brann.

Brannsikkerhet

Denne sjekklisten er et godt hjelpemiddel når du skal igjennom boligen din med hensyn på brannsikkerhet. Og denne kalenderen for 2009 gir mange nyttige tips, og er en god huskeliste for bla.a testing av røykvarlsere og gjennomføring av brannøvelser.

På nettstedene til Norges Brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil du ellers finne mye nyttig informasjon.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning