TREGT BOLIGMARKED

Reduser salgstapet

Om du selger boligen med tap, og har eid den mindre enn ett år, kan du trekke fra tapet i selvangivelsen.

FRADRAG: Selger du boligen med tap, kan dette trekkes fra på skatten!
FRADRAG: Selger du boligen med tap, kan dette trekkes fra på skatten! Foto: Foto:Nagy-Bagoly Arpad, Crestock
Publisert Oppdatert

Tap på boligsalg

Her finner du mer informasjon om fradgragsmulighetene ved tap på salg av bolig.

Synkende boligpriser kan bety tap for dem som må selge boligen til en lavere pris enn det de kjøpte den for. Skattereglene gir imidlertid trøst for fortvilede boligselgere. Har du eid leiligheten eller huset i mindre enn 12 måneder, kan hele tapet trekkes ifra på selvangivelsen. Det samme gjelder dersom du har eid boligen i mindre enn 24 måneder, men bare bodd der selv i mindre enn 12 av disse. I begge tilfellene kan 28 prosent av tapet trekkes direkte fra på skatten.

Beregning av tap

Tap ved salg av selveierbolig beregnes på følgende måte:

Inngangsverdi (kjøpesum)

- Utgangsverdi (salgssum)

= Tap

I inngangsverdien regnes også kostnader ved kjøpet, som bl.a. dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Utover dette kommer eventuelle påkostninger i boligen (ikke normalt vedlikehold). Utgangsverdien reduseres tilsvarende med omkostninger ved salget (som f.eks. meglerhonorar).

Ble boligen f.eks. kjøpt i august i fjor for 2 300 000 kroner inklusive kostnader og solgt i juli i år for 2 100 000 inklusive utgifter, har man et tap på 200 000. 28 prosent av dette kan trekkes direkte fra på skatten, altså 56 000 kroner.

Ved salg av andelsleiligheter (borettslagsleiligheter), blir beregningen av inngangs- og utgangsverdi litt annerledes. I hovedsak betyr det at leilighetens andel av fellesgjelden blir lagt til. Dersom salget overfor gjaldt en borettslagsleilighet, og andel fellesgjeld i august i fjor var på 120 000 og i juli i år på 80 000, blir regnestykket som følger:

Inngangsverdi:

2 300 000

+ 120 000

=2 420 000

Utgangsverdi:

2 100 000

+ 80 000

=2 180 000

Salgstap: 2 420 000 - 2 180 000 = 240 000

Redusert skatt: 240 000 x 28% = 67 200

Les også:

Du kan bytte bort boligen

Her får du billigst lån

Utleie

Et alternativ for den som ser at boligen må selges med tap, og som har eid den i mindre enn ett år, er å utsette salget i et knapt år samtidig som boligen leies ut. Reglene er, som nevnt ovenfor, slik at du også har fradragsrett dersom boligen er eid i maksimum 24 måneder men leid ut i mer enn 12 av disse. Da opprettholder du fortsatt retten til å trekke ifra tapet i selvangivelsen, samtidig som det drypper inn litt leieinntekter. Sørg bare for å leie ut leiligheten møblert, slik at det ikke blir noe problem med å avslutte leieforholdet.

Les også:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning