Radon i boligen

Radonverdier i nordiske hus høyest i verden

Du må måle radonnivået i huset ditt før du vet at du er utenfor faregrensen.

Foto: Foto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Fakta om radon

  • Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som finnes i de fleste bergarter. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling.
  • Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.
  • Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft.
  • I Norge er radon en medvirkende årsak til rundt 300 lungekreftdødfall i året. Helserisikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne.
  • Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.

Kilder: Radoninfo, Statens strålevern

Slik måler du radonnivået

Sporfilm:

  • Er en liten brikke som plasseres i de viktigste rommene i boligen din. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over perioden.
  • Sporfilmen kan bestilles via internett og sendes inn i en vedlagt returkonvolutt. Svarene på prøven får du noen dager etter at sporfilmen blir sendt inn. Det anbefales å bruke minst to sporfilmer per bolig.
  • Sporfilm er den mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Prisen pr. sporfilm varierer fra ca. kr. 250 - 500 pr. stk, og inkluderer fremkalling, analyse og rapportering av måleresultatet. Noen firma tilbyr også andre tjenester og kan i tillegg benytte andre målemetoder.

Elektronisk radonmåler:

  • Disse målerne kan brukes til å foreta korttids- eller langtidsmålinger. Måleverdiene vises på et lite display.

Hvert år dør rundt 1300 mennesker i Norden av lungekreft etter å ha vært eksponert for radongass i innemiljøet.

Dette utgjør rundt 10 prosent av alle lungekreftdødsfall i de nordiske landene, melder Statens Strålevern .

Radonkonsentrasjoner målt i bolighus i nordiske land er blant de høyeste i verden.

Det anslås at over 170.000 boliger i Norge overskrider den anbefalte maksimumverdien på 200 Bq/m3.

Nye studier bekrefter at nesten to tredeler (63 prosent) av lungekreftdødsfallene som kan tilskrives radon, forekommer hos personer eksponert for mindre enn 200 Bq/m3 - et nivå som er under den tidligere tiltaksgrensen.

Mange dødsfall kan unngås

360 lungekreftdødsfall kunne vært unngått hvert år hvis radonnivåene i alle nordiske bolighus med radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3 ble redusert til 100 Bq/m3.

300 tilfeller av dødsfall etter lungekreft i Norge i året tilskrives radon, meldte Helsedepartementet da det la frem en ny nasjonal strategi mot radon 1. juli.

Tirsdag forrige uke kom de nordiske landene med en felles anbefaling for forbygging og redusering av radon i boliger.

Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Videre anbefaler Strålevernet at radonnivået alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Regjeringen har som strategisk mål å arbeide for at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler ligger under gitte grenseverdier og å bidra til å senke radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig.

Denne nasjonale strategien skal gjennomføres i femårsperioden 2009-2014.

Du må måle i huset ditt

Den enkleste måten å sjekke om huset ditt er i faresonen er å sjekke i et kart.

Du kan se om huset ditt er i risikosonene i radonkartet fra Norges Geologiske Undersøkelser (NGU).

Men du kan ikke stole på kartene alene. Det kan godt være at huset ditt har for høye verdier selv om kartet viser noe annet.

For å være sikker må du måle i ditt eget hus.

- Vi påpeker at alle må få utført radonmåling i huset sitt, sier Anne Liv Rudjord i Statens Strålevern til Klikk.no.

- Det er den eneste måten å forsikre seg om at radonverdiene ikke er for høye.

Unntaket er leiligheter fra tredje etasje og oppover i boligblokker.

Slik måler du radon

Det er enkelt å måle radonnivået i huset ditt.

Du kan måle selv ved å plassere sporfilmer i boligen, som blir liggende i minst to måneder, eller du kan bestille måling fra et firma som kommer hjem til deg. (Se faktaramme til høyre).

Statens strålevern har laget en liste over firmaer som tilbyr måling av radon

Slik blir du kvitt radon

Det er viktig å kartlegge årsaken til radonproblemet.

Dersom radonholdig jordluft trenger inn fra byggegrunnen, er første skritt å utbedre utettheter i konstruksjonen mot grunnen.

Hvilke tiltak som velges som neste skritt er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold.

Sintef Byggforsk har på sine sider beskrevet noen enkle tiltak mot radon.

Anne Liv Rydjord i Strålevernet mener derimot at man ikke uten videre bør forsøke utbedre lekkasjen selv.

- Vi anbefaler at man får en profesjonell vurdering for å kartlegge årsaker og finne ut hvordan man løser det, sier hun.

Strålevernet har laget en liste over noen firmaer som har tiltaksløsninger mot radon (pdf).

Er det dyrt og omfattende å fikse radonlekkasje i huset?

- Oftest går det greit. Kostnadene varierer, og det er vanskelig å si en sum, sier Rudjord. - Men i forhold til for eksempel utbedring av fuktskader, er det vanligvis langt rimeligere å fikse radonlekkasje, sier hun.

- Det er generelt sett ingen krise om du må fikse radonlekkasje i huset ditt, beroliger Rudjord.

Hun minner om at også radon i husholdningsvannet kan gi problemer med radon i inneluften. De som har boret egen brønn, bør sjekke brønnvannet.

- Spesielt brønner i granitt er i risikosonen, sier hun.

Kilder: Statens Strålever, Sintef byggforsk, Norges Geologiske Undersøkelser

Les også:

Dette bør du ikke si til håndverkeren

Derfor skrur du skruen feil

Hva er enklest å male med, oljemaling eller vannmaling?

Baderomssprayer stryker i test

Ikke kjøp brukt barnesete

Nekter far å være med på fødselen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning