Sette opp lettvegg

Det er enkelt å bygge en lettvegg

Trenger du et ekstra rom? Eller bare vil lukke en åpen løsning? En lettvegg er løsningen, og den er ikke vanskelig å sette opp.

SETTE OPP LETTVEGG: Trenger du et ekstra rom? Eller bare vil lukke en åpen løsning? En lettvegg er løsningen, og den er ikke vanskelig å sette opp.
SETTE OPP LETTVEGG: Trenger du et ekstra rom? Eller bare vil lukke en åpen løsning? En lettvegg er løsningen, og den er ikke vanskelig å sette opp. Foto: Mats Hatlebakk
Publisert Oppdatert

Selv om den ikke er krevende å sette opp en lettvegg, bør det likevel planlegges godt.

Start med en arbeidstegning. Deretter måler du nøyaktig bredden og høyden på rommet. Det er lurt å trekke fra en centimeter i bredden og en til to centimeter i høyden. Nå kan du lage rammeverket mens det ligger på gulvet og samtidig klare å reise det opp.

"Når du skal sette opp en delevegg er det praktisk å lage en enkel skisse som viser hvordan du vil ha det før du går i gang. Skal du sette opp en vegg med dør i, tegner du inn nøyaktig plassering og størrelse på døren. Prøv å beregne hva du trenger av materialer. Er det nødvendig med elektriske installasjoner, så må dette også være med", skriver Trefokus på sine nettsider.

Dette verktøyet trenger du

Hammer, stikksag, vinkel, kniv, skrutrekkere, meterstokk, fil, vater og drill med bor i ulike størrelser. Dessuten trenger du spiker, skruer og eventuelt plugger for innfesting av bindingsverket.

Kilde: Trefokus

- Jeg vil råde til å gjøre planleggingen nøye, gjerne med en eller flere illustrasjoner. På den måten må man tenke gjennom hva veggen skal brukes til, for eksempel hva som skal festes på veggen. Da vil man slippe justeringer i etterkant, sier tømrer Mats Hatlebakk i firmaet Snekker Hatlebakk ENK .

Start med rammen

Trefokus anbefaler å starte med rammen, og de foreslår å bruke 48 x 73 eller 48 x 98 til stender og sviller. Stendere er de vertikale spikerslagene i bindingsverket, mens svillene ligger i bunn og topp av bindingsverket, og er der hvor stenderne festes.

LETTVEGG: En lettvegg består av en ramme av bunnsville, toppsville, stendere og kledning. (Illustrasjon: Trefokus)
LETTVEGG: En lettvegg består av en ramme av bunnsville, toppsville, stendere og kledning. (Illustrasjon: Trefokus)

- Jeg har ofte brukt 48 x 68, fordi det vil lette innsetting av innerdører, forklarer Hatlebakk.

SNEKKERTIPS 1: Dersom du er alene om jobben med å bygge lettvegg kan det være en utfordring å feste taksvillen. Tipset fra Mats Hatlebakk er å lene en stender opp mot den ene veggen og bruke den som støtte for taksvillen.
SNEKKERTIPS 1: Dersom du er alene om jobben med å bygge lettvegg kan det være en utfordring å feste taksvillen. Tipset fra Mats Hatlebakk er å lene en stender opp mot den ene veggen og bruke den som støtte for taksvillen. Foto: Alexander Berg jr.
SNEKKERTIPS 2: Deretter legger man svillen opp på stenderen som er satt opp mot veggen, samt en stender som man allerede har festet i bunnsvillen. Ved å justere vinkelen på den bakre, skråstilte stenderen vil man kunne presse svillen opp i taket og lett etterjustere den.
SNEKKERTIPS 2: Deretter legger man svillen opp på stenderen som er satt opp mot veggen, samt en stender som man allerede har festet i bunnsvillen. Ved å justere vinkelen på den bakre, skråstilte stenderen vil man kunne presse svillen opp i taket og lett etterjustere den. Foto: Alexander Berg jr.

- For dersom man man setter på en platetykkelse 12 mm på hver side av veggen, vil den totale tykkelsen bli 92 mm, som er den samme som tykkelsen på innerdørkarmen. Slik sløyfes behovet for en foring rundt døren.

Når det gjelder innfestingen av svillene vil det naturlig nok avhenge om de skal festes i tre eller betong/mur. Dersom det siste er tilfellet, er man nødt til å bore og deretter sette i murplugger, for til slutt å skru svillene fast.

Når det gjelder innfesting i treverk, kan det enten gjøres med skruer eller spiker.

- Jeg har gått over til bare å bruke skruer, både fordi det er lettere å gjøre justeringer og fordi skruer gjør det enklere å presse treverk sammen der hvor det eventuelt er skjevheter. Håndspikring tar også lenger tid, forteller Hatlebakk.

ELEKTRISK OPPLEGG: I planleggingen av veggen er det viktig å ta hensyn til det elektriske opplegget. Her er en elektrisk kabel felt inn i toppsvillen.
ELEKTRISK OPPLEGG: I planleggingen av veggen er det viktig å ta hensyn til det elektriske opplegget. Her er en elektrisk kabel felt inn i toppsvillen. Foto: Alexander Berg jr.

Det kan være fornuftig å legge en remse med tjærepapp mellom bunnsvillen og betongen, slik at fuktigheten i betongen ikke trekker opp i svillen.

- Fuktighet fra betongen kan være skadelig for treverket, forklarer Hatlebakk.

Det er viktig å huske på at bunn- og toppsviller skal festes loddrett over hverandre.

Les også: Guide til hvordan du tapetserer

FESTING AV SVILLER: Plassering av lettvegg på et betonggulv krever at man borer hull til betongplugger, og man bør legge tjærepapp mellom gulvet og bunnsville, en såkalt svillemembran, for å unngå at fuktighet trekker opp i svillen.
FESTING AV SVILLER: Plassering av lettvegg på et betonggulv krever at man borer hull til betongplugger, og man bør legge tjærepapp mellom gulvet og bunnsville, en såkalt svillemembran, for å unngå at fuktighet trekker opp i svillen. Foto: Alexander Berg jr.

Lettvegg på eksisterende gulv

En lettvegg vil i de fleste tilfellene plasseres opp på et eksisterende gulv, og da ofte et tregulv. Anbefalingen fra Trefokus er å feste bunnsvillen i tregulvet. Mats Hatlebakk fraråder dette der hvor gulvet er lagt flytende, fordi tre er et levende materiale, og dersom man fester noe i det med enten spiker eller skruer vil det kunne dannes sprekker.

- Jeg ville lagt svillen flytende opp på gulvet og heller festet den i veggen der det var mulig.

Les også: Slik sparkler du gipsplater

Stendere og kledning

Når rammen er oppe, er det på tide å feste stenderne. De skal enten stå med 30 eller 60 cm senteravstand, avhengig av hvor robust man ønsker lettveggen, og hva man skal kle den med.

Trefokus råder til å legge inn ekstra spikerslag der veggen skal belastes ekstra, for eksempel hvor det skal henges opp skap eller andre tunge gjenstander.

Alternativt kan man kle inn veggen med dobbelt sett med plater, dersom man ønsker større fleksibilitet hvor man kan henge opp ting: "F eks to lag med sponplater, ett lag sponplate pluss gipsplate eller falspanel pluss sponplate", skriver de, og utdyper: "Dobbelt lag anbefales, da dette gir en mer stabil vegg og bedre feste for å henge opp ting. Skal du ha panelvegg bruker du da først et lag plater og så et lag panel".

ISOLERING: Det er ikke avgjørende å isolere en lettvegg, men det vil gi bedre lydisolasjon.
ISOLERING: Det er ikke avgjørende å isolere en lettvegg, men det vil gi bedre lydisolasjon. Foto: Mats Hatlebakk

En slik konstruksjon vil også gi veggen bedre lydisolering.

- Jeg har brukt to lag med plater i flere sammenhenger, utdyper Hatlebakk.

- Jeg har satt opp såkalte OSB-plater innerst mot stenderne, og så har jeg lagt på gipsplater utenpå der igjen. På den måten får man gipsplatens muligheter, men slipper for eksempel å måtte bruke gipsanker når man skal henge opp ting. Ulempen er at OSB-platene er forholdsvis dyre sammenlignet med gipsplatene.

Dersom man bruker to plater, råder Trefokus til at man bestreber seg på at skjøtene ikke kommer på samme sted, men er forskjøvet sideveis.

Dersom det er ønskelig med ytterligere lydisolasjon, kan man isolere mellom stenderne.

Døråpning

Dersom lettveggen skal bygges med døråpning, skal det ifølge Trefokus være en stender på hver side av åpningen, samt en såkalt losholt i overkant. Åpningen bør være 20 til 40 mm større enn døren, samt 10 til 20 mm i overkant.

DØRÅPNING: En døråpning bør bygges 20 til 40 mm bredere enn døren som skal inn. I overkant av åpningen skal det ligge en horisontal losholt, samt stendere mellom losholt og taksville.
DØRÅPNING: En døråpning bør bygges 20 til 40 mm bredere enn døren som skal inn. I overkant av åpningen skal det ligge en horisontal losholt, samt stendere mellom losholt og taksville. Foto: Alexander Berg jr.

Dersom man bruker plater til å kle veggen med, fraråder Trefokus å skjøte platene over døråpningen, fordi det kan oppstå sprekker. "Derfor bør det monteres en kort stender mellom losholt og toppsvill (midt over døråpningen)", skriver de.

Fliser på veggen

Dersom du planlegger å legge fliser på veggen, er det særlig viktig at den er stiv og stabil. Ifølge Trefokus skal det ved enkelt platelag være maks 40 cm mellom stenderne. Har man to platelag, kan avstanden økes til 60 cm.

Ved bruk av to platelag, understrekes det at skjøtene ikke må være sammenfallende, men forskyves i forhold til hverandre, slik at veggens stivhet ikke blir påvirket.

Les også: Slik legger du fliser

Riving av lettvegg

Det kan jo hende at man i stedet for å sette opp en lettvegg, har behov for å rive en. Men før man setter i gang, skal man forsikre seg om at den ikke har en bærende funksjon. Man må også kartlegge om det finnes tekniske installasjoner inne i veggen, først og fremst elektriske ledninger eller rør. "I slike tilfeller må man alltid kontakte fagfolk som kan fortelle hvordan rivningen må gjennomføres. Som regel må all kledning fjernes først før man river noe av bindingsverket, dette nettopp for å sjekke om det finnes installasjoner man må ta hensyn til", skriver Trefokus.

Dersom man er usikker på om veggen er bærende, råder Trefokus til å ta kontakt med en fagperson. I noen tilfeller vil det også være slik at endring av en bærende konstruksjon kan kreve byggemelding. Ved tvil råder Trefokus til å ta kontakt med teknisk etat i kommunen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning