Parkett og laminat

Hvordan legge parkett eller laminat-gulv

Å legge parkett eller laminat trenger ikke å være spesielt vanskelig. Her får du en enkel steg-for steg beskrivelse av hvordan du legger gulv. Metoden er lik for parkett og laminat.

Publisert Oppdatert

- Å legge parkett eller laminat på gulvet er noe du fint kan greie selv. De moderne klikksystemene er så enkle å bruke at det ikke er vanskelig å få et godt resultat, sier redaktør i Informasjonskontoret for farge og interiør (ifi), Åshild Nyhus Tyssen.

Hun påpeker videre at de ulike produsentene gjerne har litt forskjellige systemer for hvordan parketten eller laminaten skal monteres, og at det derfor er viktig å være nøye når du leser bruksanvisningen som følger med gulvet.

Sjekk emballasjen

Når parkett eller laminat ankommer er det pakket i plast. Ifølge forsker ved SINTEF Byggforsk, John Einar Thommesen, er dette for å sikre at bordene ikke tar opp fuktighet før legging.

- Sjekk at emballasjen er uskadet ved mottak. Dersom emballasjen er brutt kan parketten eller laminaten være oppfuktet, og det kan forårsake problemer ved leggingen og sprekker i gulvet senere. Pakker som er skadet bør umiddelbart returneres, sier han.

Han legger til at dersom du finner et skadet bord under legging, må du la være å legge det.

- Forhandleren er ikke ansvarlig for legging av defekte bord. Pakkene må lagres på plant underlag og strølagt. Sistnevnte betyr lagring med tynne, tverrgående bordbiter mellom pakkene, sier Thommesen.

Luftfuktighet og temperatur

Tre er et levende materiale og i likhet med andre naturlige materialer vil parkettgulv utvide seg og trekke seg sammen i forhold til endringer i luftfuktigheten.

- Det bør derfor ikke være for høy relativ luftfuktighet i rommet ved legging av parkett eller laminat, og mange produsenter setter en grense på maksimalt 60 prosent av relativ luftfuktighet, forklarer Thommesen.

- Når parketten leveres fra fabrikk har den vanligvis et fuktinnhold på 7-8 prosent. Dette tilsvarer et inneklima på cirka 40 prosent relativ luftfuktighet ved 20 °C, leger han til.

Videre forklarer Thommesen at parketten bør lagres tre til fire dager i et rom med samme klima som der gulvet skal legges, slik at den får samme temperatur.

- Temperaturen bør være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Hvis bygningen er oppvarmet til 20 °C, bør relativ luftfuktighet ikke være over 50 prosent, sier han.

Les også: Slik fikser du riper og hakk i parketten

Slik legger du parkett eller laminat

Ifølge Tyssen er det viktig å sørge for et godt underlag når du skal legge gulvet.

- Først og fremst må undergulvet være helt plant. Et ujevnt underlag kan gi problemer med knirk og svikt i gulvet, eller medføre at skjøtene går opp eller at gulvbordene ødelegges. Utover dette må gulvet være rent, tørt og fast, sier hun.

Dette trenger du når du skal legge gulv

 • hammer
 • målebånd
 • vinkel
 • smygvinkel
 • slagjern
 • kiler og kloss
 • sag
 • vippesag
 • drill/bor
 • underlagspapp eller skumplast
 • fuktsperre ved underlag av betong og ved bruk av gulvvarme.

Thommesen understreker at pakkene med parkett skal åpnes under arbeidets gang og at det anbefales at leggingen planlegges grundig på forhånd. For eksempel at bredden på det første bordet må tilpasses gulvbredden slik at bredden på det siste bordet blir akseptabel.

- Hvis rommet er noenlunde kvadratisk bør bordene legges med lengderetningen parallelt med innfallende dagslys. I avlange rom er det mest praktisk å legge bordene parallelt med rommets langsider, eventuelt diagonalt, sier han.

- Det er meget viktig at første parkettlengde legges snorrett, med notsiden mot veggen. For å få riktig klaring mot veggen brukes kiler, eventuelt i kombinasjon med midlertidig spikring (under fotlisten). Kilene og spikrene fjerner man når gulvet er ferdig lagt, før fotlisten monteres, legger han til.

Her får du en steg for steg fremgangsmåte på hvordan du legger parkett eller laminat.

Steg 1:: Rens og klargjør underlaget
Steg 1:: Rens og klargjør underlaget

Steg 1: Rens og klargjør underlaget.

Gå over underlaget og fjerne eventuelle ujevnheter, gjerne med en skrape om det trengs. Avslutt med å støvsuge gulvet så du får med alt rusk og rask. Dette gulvet legges flytende på underlaget med et tynt mykt belegg mellom for å hindre knirk og knas. Gulvpappen rulles ut uten å overlappe i skjøtene. Bruk gjerne litt maskeringstape for å holde skjøtene fra hverandre. Om underlaget er betong, eller det skal brukes gulvvarme må man legge fuktsperre under pappen. Underskjær eventuelle gerikter (dørlister) og utfôringer slik at gulvet kan "skli" under disse.

Steg 2: Kil opp mot veggen
Steg 2: Kil opp mot veggen

Steg 2: Kil opp mot veggen

Forskjellige typer gulv legges ulikt avhengig av produsent og type. Les bruksanvisningen. Finn ut hvilken vei du vil legge parketten. Som regel legges den i lengderetningen av rommet og gjerne parallelt med sollysets innfallsretning. Kontrollmål bredden på rommet, og start leggingen med eventuelt å breddeskjære den første raden slik at den siste raden ikke blir smalere enn ca. 50mm. Kil opp ut mot veggen slik at du får 6-10mm klaring.

Steg 3: Starte leggingen
Steg 3: Starte leggingen

Steg 3: Startpe leggingen

Start med å legge et bord med not-sidene (kort og lang) mot veggene. Slå neste bord i lengderetningn på det første til du må kappe et bord. Mål avstanden fra det siste bordets synlige ende frem til vegg. Merk av og sett en strek med vinkel før du kapper. Nå er det viktig at du sjekker at rekken med bord ligger an på kiler mot vegg i hele lengderetningen, slik at vi ikke ender opp med å dytte hele gulvet i en bue etterhvert som vi slår på nye bord . Start neste rekke med biten du kappet av på slutten av det forrige. Minimums-lengde på denne varierer fra 30 til 50 cm, avhengig av produsent og type. Sjekk bruksanvisningen. Løft den forrige rekken av bord litt når du trer innpå nye bord.

Steg 4: Tilpasse mot skrå vegg eller rør.
Steg 4: Tilpasse mot skrå vegg eller rør.

Steg 4: Tilpasse mot skrå vegg eller rør.

Er veggen skrå benytter du en stillbar vinkel, også kalt smygvinkel. Sett av vinkelen fra langvegg mot den skrå endeveggen og merk av. Om du treffer på rør (eller andre buede former) kan det være lurt å borre et hull der røret vil møte gulvbordet og så sage tilsvarende bredt spor ut til enden slik at du kan tre bordet inn mot røret. Beregn nok klaring til en 2-3mm fuge rundt hele røret/buen.

Steg 5: Tilpass og legg siste rekke
Steg 5: Tilpass og legg siste rekke

Steg 5: Tilpass og legg siste rekke

Om du har planlagt det riktig skal du helst ha min. en halv bordbredde igjen på siste rekken. Mål langs hele veggen så du er sikker på at du ikke skjærer de siste bordene for smale.Husk klaring mot vegg når du måler og tegner av! Som underveis løfter du forrige rekke når du klemmer inn siste bordene. Aller siste biten kan være litt kranglete å få på plass, men tålmodighet og list gjør susen.

Klide: Mogens Ieul, møbelsnekker og innehaver i Møbler & Interiør.

Fuktbevegelse i gulvet

Minste klaring mot vegger, søyler, terskler og andre faste punkter må ifølge Thommesen være minst 8-10 millimeter.

Fotlistene må være så tykke at de dekker klaringen, og i tillegg en viss krymping. Man kan ta høyde for en total fuktbevegelse over året på minst 3,0 mm/m golvbredde. Er gulvet fem meter bredt, regn med cirka 15 millimeter total fuktbevegelse.

Fuktsperre

Hvis det er muligheter for fukt i undergulvet som kan skade parketten må det legges en fuktsperre på undergulvet. Er det tvil, må fuktsperre benyttes.

Fuktsprerre skal for øvrig alltid benyttes i forbindelse med:

- Betonggulv på grunnen
- Etasjeskillere av betong og porebetong
- Plattformgulv (fuktbestandig sponplategulv og/eller bordgulv med fukt over 11 vektprosent)
- Gulv over spesielt varme rom som for eksempel badstue
- Gulv med gulvvarme

Kilde: Forsker John Einar Thommesen ved SINTEF Byggforsk

- Vanlige fotlister er kun 15 millimeter tykke, det kan derfor være nødvendig med lister som er spesielt tykke der flersjiktsparkett legges i store rom, sier han.

Skjøtene mellom parkettbordene bør fordeles i et mest mulig tilfeldig og uregelmessig forband. Avkappet fra siste bord i en rad kan vanligvis legges først i neste rad, men man må passe på at skjøtene forskyves minst 400-600 millimeter fra rad til rad, avhengig av parkettype og leggemåte.

Videre forklarer forskeren at der parketten støter an mot andre gulvmaterialer, må overgangen utføres slik at materialene kan bevege seg noe i forhold til hverandre.

- Fugen mellom materialene kan utformes med for eksempel med fugemasse eller dekklist. Skruene i dekklista plasseres i spalten mellom gulvmaterialene, sier Thommesen.

Les også: Slik legger du tapetet riktig

T-lister og selvlåsende skjøtesystemer

Det leveres også T-lister i samme treslag som parketten. Disse bør du ifølge Thommesen benytte i åpninger mellom ulike rom der det ikke er terskler. Dette er fordi det ofte oppstår skader dersom parketten legges sammenhengende gjennom flere rom. Hull for gjennomføring av rør bores 15-20 millimeter større enn rørets diameter, og dekkes med mansjett.

- Stadig mer parkett leveres med selvlåsende skjøtesystemer, såkalt klikksystem. Parkett og lamonat med klikksystem limes ikke på verken kort- eller langsidene. Dersom det ikke er klikksystem er det viktig å drive parkettet tett sammen. Ikke bruk en parkettbit som slagkloss, eller slå mot notsiden siden det kan føre til at parkettkanten flises opp, sier han.

Bruk en bred slagkloss og slå på fjæra (ytterst på fjæra og ikke oppå selve fjæra), eller bruk helst en slagkloss av hardplast som parkettprodusentene anbefaler.

Les også: Guide til benkeplater på kjøkkenet

Elektrisk gulvvarme

Hvis du skulle ønske elektrisk gulvvarme, bør du ifølge Thommesen først undersøke om leverandøren av parketten eller laminaten anbefaler dette for den aktuelle parkettypen.

- Gulvvarmen må være utformet slik at den gir en jevnest mulig varme over hele gulvet, og det ferdige gulvet må ikke kunne få høyere overflatetemperatur enn 27 °C. Det frarådes større effekt enn 40 W/m2 på elektrisk gulvvarme, sier han.

Videre understreker han at gulvvarmen bør stå på for uttørking av undergulvet to til fire uker før legging, men stenges av ett til to døgn før legging.

- Etter at parketten eller laminaten er ferdig lagt, settes varmen på og økes langsomt (i løpet av tre til fire døgn) til normal temperatur, sier Thommesen.

Det er viktig å unngå plassering av pyntetepper og annen isolerende innredning på gulvet, på grunn av økt fare for oppsprekking. I fyringssesongen er det ofte svært tørt inne, og gulvvarme tørker parketten ytterligere, noe som også øker faren for oppsprekking. Visse treslag bør du unngå dersom du har gulvvarme. Sjekk med leverandør.

UV-lakk

De fleste parkettyper er ferdigbehandlet med flere lag lakk fra fabrikk, som regel UV-herdet akrylatlakk. Om ønskelig kan du påføre ett eller to lag lakk i tillegg etter at parketten er lagt.

- Du må bruke en lakk som går sammen med den fabrikken har brukt. En del parkett leveres ubehandlet, og slik parkett bør i de fleste tilfeller slipes lett før overflatebehandling. Overflaten kan beises før lakkering. Dersom du påfører beis, må du senere sørge for at lakken vedlikeholdes før den er gjennomslitt, ellers blir overflaten skjoldet, legger han til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning