Oppussing

Interiørmaling for allergikere

Avgassing og bruk av helsefarlige løsemidler i malinger har vært et problem. I disse dager lanseres det en ny maling som tilfredsstiller krav satt av Astma- og allergiforbundet.

SUNNERE: Helsekravene til maling blir stadig strengere, og i disse dager lanseres en maling som er godkjent av Norges Astma- og allergiforbund.
SUNNERE: Helsekravene til maling blir stadig strengere, og i disse dager lanseres en maling som er godkjent av Norges Astma- og allergiforbund. Foto: Foto: Jim Hensley
Publisert Oppdatert

Miljøvennlig oppussing

Tips til hvordan kan pusse opp og male mest mulig miljøvennlig, finner du her.

Jotun Sens trilles i disse dager ut til landets fargehandlere. Malingen er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Den påstås å være fri for malingslukt og løsemidler. Det hevdes også at den ikke avgir skadelige gasser.

Ingen andre malinger har foreløpig fått NAAFs stempel på boksen, men hos det svenske Astma- og allergiforbundet finnes det derimot mange malinger som anbefales. En av disse er Butinox Green Room, som ble lansert i vår.

Astma og allergi

- Jotun Sens setter en ny standard for denne typen produkt, sier generalsekretær i NAAF, Geir Endregard. Han forteller at samarbeidet med Jotun har pågått i tre år, og det ble blant annet stilt følgende krav til malingen: Meget lav avgassing etter få døgn, ingen avgivelse eller bruk av formaldehyd, vann som løsemiddel og meget rask herding.

Green Rooms godkjennelse baserer seg på det svenske astma- og allergiforbundets norm, som setter en sikkerhetsmargin på 28 dager for når malingen skal være emisjonsfri. Denne har imidlertid Butinox holdt seg langt innenfor.

- Vi kan si at folk som er ømfintlige for løsemidler, kan ta rommet i bruk etter tre dager, sier markedsdirektør i Scanox, Birgitte Finckenhagen. - Når vi utviklet denne malingen, var det astma og allergikere som var vår målgruppe, og svenskene har alltid vært gode på dette med å fokusere på astma og allergi.

Selv om det norske astma- og allergiforbundet foreløpig bare har godkjent Jotun Sens, vil interesserte finne langt flere produkter som er godkjent av det svenske forbundet. Listen finner du her. Blant annet fikk Beckers en av de tidligste godkjennelsene fra det svenske allergiforbundet.

Ifølge Endregard hos NAAF er de norske kravene strengere enn de svenske, blant annet i forhold til bruk av konserveringsmidler. De fleste vannfortynnbare produkter er i følge ifi.no tilsatt konserveringsmiddel for å hindre bakterievekst i spannet under lagring.

Oljebasert på vei ut

Ifølge forsker Silje Wærp hos SINTEF, jobbes det kontinuerlig med å forbedre malingene i forhold til innholdet av skadelige stoffer.

- Det stilles strengere og strengere krav til produsentene av maling, både med hensyn på produksjon og bruk, og det jobbes hele tiden med å redusere bruken av løsemidler.

Ifølge laboratorieansvarlig hos Jotun, Bent Haflan, er det bare på listverk og dører det fortsatt brukes løsemiddeltynnede malinger (oljebaserte), først og fremst fordi de vanntynnbare er vanskeligere å påføre med et godt resultat enn de løsemiddeltynnede. Han er likevel ganske tydelig på at løsemiddeltynnede malinger ikke er positive for innemiljøet. Haflan avliver også myten om at vanntynnet maling avgir gass i mye lengre tid etter påføring enn løsemiddeltynnede, og han tror denne malingstypen er på vei ut.

- Vi kommer nok snart dit hen at vi kan fase ut den oljebaserte malingen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning