byggesøknad garasje

Er du pålagt å sende inn byggesøknad?

Sett deg inn i reglene før du bygger garasje.

BYGGESØKNAD FOR GARASJE: Du kan bygge en garasje på opptil 50 kvadratmeter uten å søke, og nytt er også at nabovarslingen kan foregå på e-post.
BYGGESØKNAD FOR GARASJE: Du kan bygge en garasje på opptil 50 kvadratmeter uten å søke, og nytt er også at nabovarslingen kan foregå på e-post.
Publisert Oppdatert

Fra 1. juli 2015 ble det kjent at du kunne bygge garasje, uthus, balkong eller levegg uten å måtte søke om byggetillatelse. Men, selv om du slipper å søke må du påse at byggetiltaket ikke er i strid med arealplaner som reguleringsplan, kommuneplan og bebyggelsesplan, materielle regler i plan- og bygningsloven eller byggteknisk forskrift. Det er med andre ord mye å sette seg inn i.

Regler for byggesøknad

- Du må også forholde deg til infrastrukturer i grunnen, som kommunale eller private vann- og avløpsledninger og kabler av ulike slag, og til geotekniske forhold, forklarer Hyttelivs byggetekniske ekspert Per Christian Tellefsen.

Også tinglyste heftelser som finnes på eiendommen din kan ha betydning for byggetiltaket, for eksempel en rett til adkomst for naboen der du har tenkt å bygge garasje. Du kan risikere å måtte rive dersom byggetiltaket viser seg å stride mot viktige regler.

- Fra 1. juli 2015 var det kun innslagspunktet for søknadsplikt som ble endret, ikke de selve materielle reglene for byggetiltaket. Kravene til de ulike byggetiltakene er uendret, sier Tellefsen.

Nabovarsel på e-post

En viktig endring som ble satt 1. juli 2015 var at nabovarsling for prosjekter som krever søknad nå også kunne foregå via e-post. E-post-korrespondansen som viser at naboene er varslet gjelder altså som bekreftelse på nabovarsel, på lik linje med signatur fra naboer eller kvittering fra posten om at varselet er sendt rekommandert.

Søknader om dispensasjon fra arealplan skal behandles innen 12 uker. Overskrides fristen, reduseres byggesaksgebyret med 25 prosent pr. uke. Det er det samme prinsippet som for dagens rammesøknader, i tilfeller der det går over 12 uker fra komplett søknad foreligger til saken behandles.

Les også: Vil du kjøpe en ferdiggarasje?

Dette krever ikke byggesøknad

• Frittstående bod, garasje og uthus i én etasje uten kjeller, med bruttoareal under 50 m², mønehøyde under 4 meter og med avstand minst 1 meter fra nabogrensen. Bygget skal ikke inneholde beboelsesrom som soverom. Dette er en vesentlig utvidelse av gammel regel, som kun omfattet frittstående 3 meter høy bod e.l. inntil 15 m², plassert minst 4 meter fra nabogrensen.

• Tilbygg som balkong, tak over inngangsparti, ved- eller sykkelbod på inntil 15 m², minst 4 meter fra nabogrensen. Det skal ikke inneholde beboelsesrom.

• Levegger på maksimalt 1,8 x 10 meter kan bygges 1 meter fra nabogrensen. Tidligere måtte slik søknadsfri levegg plasseres minst 4 meter fra grensen.

• Levegger på maks 1,8 x 5 meter kan bygges inntil nabogrensen. Dette vil nok ha størst betydning for vertikaldelte hytter og boliger.

Les også: Bygde leilighet på toppen av garasjen

Tre hovedgrupper tiltak

1. Søknad med ansvarsrett: De større og mer kompliserte byggetiltakene; alle påbygg, ny hytte, tilbygg over 50 m², garasjer og uthus over 70 m² krever ansvarlige foretak med kompetanse både innen plan- og bygningsloven og bygningsteknikk. Da må du overlate søknad, prosjektering og utførelse til arkitekt, bygningsingeniør eller byggmester. Men hvis du innehar tilstrekkelig kompetanse, kan du likevel søke om ansvarsrett som selvbygger på de større byggetiltakene.

2. Søknad uten ansvarsrett: Tiltak som er søknadspliktige, men kan søkes om av tiltakshaver selv, som også kan tegne og utføre tiltaket. I mange av de mindre søknadspliktige tiltakene kan du selv søke, tegne og utføre byggearbeidet. Dette omfatter blant annet tilbygg inntil 50 m² og garasje, uthus eller bod mellom 50 og 70 m²

3. Søknadsfritt: Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse. Her finner vi også nyhetene som kommer 1. juli i år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning