bygge garasje

Bygg din egen garasje

Har du grunnleggende snekkerferdigheter, vil for eksempel en garasje i elementer være enkelt å sette opp.

BYGGE GARASJE: Planlegger du å sette opp din egen garasje? Det enkleste er å få den levert som elementer, men med litt snekkerferdigheter kan du bygge den selv fra bunnen av. (ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com)
BYGGE GARASJE: Planlegger du å sette opp din egen garasje? Det enkleste er å få den levert som elementer, men med litt snekkerferdigheter kan du bygge den selv fra bunnen av. (ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com)
Publisert Oppdatert

Planer om å bygge en garasje? På markedet finnes alt fra enkle garasjer til store dobbeltgarasjer med oppholdsrom over.

Prisene uten grunnarbeider går fra i underkant av 40 000 kroner for en enkelgarasje til rundt 160 000 for en dobbelgarasje med loft (uten montering).

Søknadspliktig?

En garasje vil i utgangspunktet ikke være søknadspliktig om den er under 50 kvadratmeter og ikke inneholder et loft som kan brukes til beboelse. Garasjen kan heller ikke ha mønehøyde som er større enn fire meter dersom man skal unngå søknadsplikt.

Men selv om du holder deg innenfor disse begrensningene, kan det likevel være slik at du må søke om byggetillatelse.

SØKNADSPLIKTIG: Garasjer med en mønehøyde på over fire meter vil være søknadspliktige, selv om den ellers tilfredsstiller kravene som unntar den fra søknadsplikt. (FOTO: Alexander Berg jr.)
SØKNADSPLIKTIG: Garasjer med en mønehøyde på over fire meter vil være søknadspliktige, selv om den ellers tilfredsstiller kravene som unntar den fra søknadsplikt. (FOTO: Alexander Berg jr.)

"Den som skal bygge en garasje har ansvar for at den følger alle lover og regler, og for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for eiendommen, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk", skriver Siri Løvstad, kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), i en e-post til klikk.no. Det betyr altså at det likevel ikke er slik at du kan sette i gang uten noen som helst formaliteter.

Les også: Er du pålagt å sende inn byggesøknad?

Sjekk med reguleringsplanen

Det kan blant annet stå noe i reguleringsplanen som bestemmer hva du kan bygge på eiendommen. Det dreier seg blant annet om den såkalte utnyttelsesgraden, som sier noe om hvor mye av tomten som kan være bebygget. Dersom denne grensen allerede er overskredet, får du ikke bygge. Og bygger du likevel kan du risikere å måtte rive.

Du kan heller ikke sette opp garasjen over vann- eller avløpsledninger. Garasjen må også minimum plasseres én meter unna eksisterende bygninger på eiendommen. Denne avstanden gjelder også i forhold til nabogrensen.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder som gir deg svar på om du kan sette opp boden.

Dersom du har lov til å sette opp garasjen uten søknad, trenger du heller ikke varsle naboene om planene dine. Men det kan likevel være en hyggelig gest overfor dem å informere, og det bidrar utvilsomt til et fortsatt godt naboforhold.

Det er viktig å huske på at selv om garasjen ikke er søknadspliktig, skal kommunene likevel ha melding når garasjen er satt opp. Dette blant annet for å få garasjen inn i sitt kartverk.

Valg av garasje

Du har sikkert gjort deg opp noen tanker allerede om hvordan garasjen skal se ut og hvor stor den skal være. Ifølge markedssjef i Igland Garasjen, Jan Kristian Benestad, er det flere momenter som bør vurderes når man skal velge garasje.

TENK ARKITEKTUR: Rådet fra fagfolk er at en garasje rent arkitektonisk bør stå til boligen. Det skaper blant annet en god helhet. (FOTO: Alexander Berg jr.)
TENK ARKITEKTUR: Rådet fra fagfolk er at en garasje rent arkitektonisk bør stå til boligen. Det skaper blant annet en god helhet. (FOTO: Alexander Berg jr.)

Han mener at man blant annet bør søke å velge en garasje som rent arkitektonisk står til boligen.

- Og så bør man se litt frem i tiden, tenke gjennom om man vil kunne ha behov for en større garasje i fremtiden enn det man ser for seg i dag. For eksempel i forhold til om familien kommer til å bli større, og transportbehovene tilsvarende, utdyper Benestad og legger til at de får mange tilbakemeldinger fra garasjekjøpere som angrer på at de ikke bygget stort nok med en gang.

Har man to biler som skal stå tørt, behøver man nødvendigvis ikke en dobbelgarasje. Man kan velge en enkelgarasje med tilhørende carport.

CARPORT: En enkelgarasje med carport kan være alternativet der det ikke er plass til en dobbelgarasje, men hvor man likevel ønsker at to biler skal kunne stå under tak, eller at carport-delen skal være parkering for sykler og dess like. (FOTO: Igland Garasjen)
CARPORT: En enkelgarasje med carport kan være alternativet der det ikke er plass til en dobbelgarasje, men hvor man likevel ønsker at to biler skal kunne stå under tak, eller at carport-delen skal være parkering for sykler og dess like. (FOTO: Igland Garasjen)

Rent kostnadsmessig vil det ifølge Benestad ikke bli noe billigere, fordi materialmengdene ikke vil være vesentlig forskjellig (samme antall yttervegger som for en dobbelgarasje). De fleste ønsker også ett tett bygg, slik at alt som skal lagres der står tørt og trygt. En carport kan imidlertid være aktuell der hvor det er arealutfordringer, fordi i en carport vil man kunne åpne dørene på bilen ut over stolpene, noe som ikke er mulig i en lukket garasje.

En enkelgarasje med tilhørende carport vil også rent arkitektonisk gi et lettere uttrykk i motsetning til en dobbelgarasje, som kan virke tung og kompakt.

Les også: Guiden du trenger dersom du vil ha en ferdig garasje

Ferdig oppsatt eller selvbygg

Det finnes mange typer garasjer på markedet, alt fra den enkle med plass til en bil og intet annet, til den store med plass til to biler og lagringsplass på loftet (vi konsentrerer oss i denne sammenheng om villagarasjer). De store garasjeleverandørene, som Igland Garasjen og Monter, har egne garasjekalkulatorer hvor du gjennom flere steg kan bestemme hva slags garasje som best passer dine behov.

I hovedsak finnes det tre ferdigstillingsgrader. Man kan få garasjen ferdig bygget klar til innkjøring, dernest leverer flere av leverandørene garasjene sine i elementer, og til slutt kan man få garasjen levert som såkalt precut, hvor materialene kommer i ferdigkappede lengder.

Ifølge Benestad leverer de flest ferdigoppsatte garasjer. Han tror det først og fremst skyldes tiden det tar å sette opp en garasje.

- Når de først bestemmer seg for garasje, så ønsker mange at den skal komme fort opp. Erfarne montører setter opp en garasje i løpet av et par dager, mens en privatperson gjerne må bruke flere helger. Og det er det ikke alltid at folk vil ta seg tid til, blant annet fordi det blir seende ut som en anleggsplass over lengre tid.

Kostnadsmessig vil en ferdig oppsatt garasje ifølge Benestad koste fra 20 000 til 60 000 mer sammenlignet med prisen på en elementgarasje. En garasje i precut vil typisk koste rundt 15 000 kroner mindre enn en elementgarasje.

- Men dersom man skal gå for en garasje i precut, bør man ha en viss snekkerkompetanse og ha holdt i en hammer tidligere, sier Benestad.

- En elementgarasje kan man derimot klare å sette opp uten nevneverdig håndverksmessige ferdigheter. Alt man trenger er i grunnen et par gode hjelpere.

- Det er ikke formelle kvalifikasjonskrav for den som skal bygge en garasje som er unntatt søknadsplikten, men vi er opptatt av at den som skal bygge har forståelse for regelverket og setter seg inn i kravene, både det som gjelder søknadsplikt og det som gjelder byggtekniske krav, sier Løvstad i DiBK.

- Hos oss er 95 prosent av de garasjene vi selger i elementer, forteller Bjørnar Lange hos Hamco Bygg.

- Jeg tror det handler om at folk verdsetter fritiden sin, for det vil ta lenger tid å sette opp en garasje i pre-cut. Litt avhengig av størrelse, så regner vi to uker på pre-cut, men én uke for garasje i elementer.

En annen problemstilling mange er opptatt av er om garasjen skal være isolert eller ikke.

- Det vil naturlig nok avhenge av hva du skal ha inne i garasjen. Vanlige biler på fossilt drivstoff har best av å stå i en kald garasje, mens el-biler gjerne liker seg best i oppvarmede garasjer, særlig med tanke på hva som skjer med batterikapasiteten i kulde.

"Parker inne i varm garasje. Da lades batteriet raskere, og du kan starte kjøringen med et varmt batteri. Det gir lenger rekkevidde", skriver bladet Motor på sine sider.

Fundamenteringen

Er garasje må naturlig nok stå støtt, derfor må fundamenteringen av garasjen gjøres frostfritt. Hos Igland Garasjen anbefaler de betongsåle med ringmur.

- Dersom sålen ikke skal ha isolerende effekt, holder det med 10 til 12 centimeter tykkelse på betongsålen, som selvfølgelig må stå på telefri masse, beskriver Benestad og legger til at noen velger isolasjon i betongsålen.

- Når det gjelder ringmuren, anbefaler vi dette blant annet fordi kledningen på garasjen skal ha tilstrekkelig avstand ned til marken for å unngå fuktighet.

Den samme anbefalingen har Hamco, som også råder til å isolere sålen i grunnmuren.

Les også: Slik bygger du grunnmuren selv

Hvordan sette opp garasjen

Mange av garasjemodellene på markedet vil man kunne klare å sette opp selv uten behov for kran til å løfte på plass tunge elementer.

- Det er kun de største modellene som krever kran, derimot bør man vurdere stillas for å gjøre arbeidet med oppsettingen sikrere, fremhever Benestad.

Kostnaden for å leie et stillas er rundt 1500 kroner og oppover for en uke, uten montering.

Hos Hamco Bygg leverer de elementene løftet på grunnmuren, slik at kundens jobb blir å montere sammen veggene og legge taket, samt sette inn garasjeporten .

- Men taket er for så vidt arbeidskrevende, og da trenger man gjerne hjelp fra andre, forklarer Lange.

Bygge helt fra bunnen av

En ferdiggarasje vil naturlig nok ha visse begrensninger når det gjelder utforming, så dersom man ønsker å stå helt fritt kan et selvbyggerprosjekt være aktuelt.

Men det krever at man har ferdigheter til både å utforme og sette opp en slik garasje.

- Dersom du kjøper materialene i løpemeter, vil du ikke ha noen monteringsanvisning å jobbe etter når garasjen skal settes opp, slik man har med element- eller pre-cut garasje. Det innebærer at man selv er nødt til å tegne og planlegge garasjen nøye i forkant av materialinnkjøpet, utdyper Lange

Prismessig vil løpemeter kunne komme litt rimeligere ut enn pre-cut.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning