Sorter riktig!

Miljøfarlige sparepærer

Statens forurensningstilsyn lanserer plan for å øke innsamlingen av digitalkameraer, mp3-spillere og elektronisk leketøy.

Foto: Foto: iStock
Publisert Oppdatert

Miljøgifter i småelektronikk

Småelektronikk kan innholde følgende miljøgifter:

  • bromerte flammehemmere (BFH)
  • kvikksølv (Hg)
  • polyklorerte bifenyler (PCB)
  • bly
  • kadmium
  • arsen

Kilde: SFT

Duppeditter er en miljøgiftutfordring

I en fersk rapport slår Statens forurensningstilsyn (SFT) slår at nordmenn kan bli langt flinkere til å sortere avfallet riktig. Sparepærer og småelektronikk havner altfor ofte i søpla sammen med restavfallet. I realiteten burde de vært behandlet som spesialavfall.

- Duppeditter er en miljøgiftutfordring. TV-er og hvitevarer er folk vant til å returnere, men vi må bli flinkere til åreturnere de små tingene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Sparepærer reduserer strømregningen og er et bidrag til lavere utslipp av klimagasser. Men pærene innholder kvikksølv og skal i likhet med alle andre lyspærer leveres til forhandler eller miljøstasjon etter bruk. Det samme gjelder mobiltelefoner, elektroniske leker og annen småelektronikk, som ofte innholder miljøgifter.

En av tre sparepærer i søpla

Returandelen for små elektriske og elektroniske produkter - som lysstoffrør, elektroniske leker og mobiltelefoner - er i dag altfor lav, mener SFT. Mens nesten ni av ti oppgir at de leverer tv-er og datamaskiner til miljøstasjoner eller forhandler, er det bare hver tredje forbruker som gjør det samme med elektroniske leker.

- Ta med de brukte sparepærene til butikken når du skal kjøpe nye, oppfordrer SFT-direktøren.

Returandelen for lysstoffrør er 66 prosent, og 43 prosent for mobiltelefoner. Det spesielle med mobiltelefoner er at én av tre sier de lagrer gamle telefoner i hjemmet. 7 prosent sier telefonen havner i søpla.

Returner brukte produkter

Retur på nett

Batterier: www.batteriretur.no

Bilvrak: www.autoretur.no og www.bilretur.org

Bølgepapp: www.resy.no

Drikke- og emballasjekartong: www.grontpunkt.no

Flasker og bokser: www.resirk.no

Glassemballasje: www.glassmetall.no

Kuldemedier (kuldeanlegg, kjøleskap, frysedisker osv.) www.returgass.no

Metallemballasje: www.glassmetall.no

Metall- og plastspann: www.tomtogtort.no

PCB-holdige isolerglassvinduer: www.ruteretur.no

Plastemballasje: www.grontpunkt.no

Miljømerking: www.ecolabel.no

Regelverket sier at brukte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) kan leveres gratis til kommuner eller til forhandlere som selger tilsvarende produkter.

Dette gjelder alle forhandlere som selger EE-produkter, som for eksempel forhandlere av elektriske apparater, men også dagligvarebutikker og leketøysbutikker.

Forhandlere og kommuner har både mottaksplikt og informasjonsplikt. Kostnadene til henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter gjennom pliktig medlemskap i et returselskap.

- Med tanke på at det selges godt over to millioner nye mobiltelefoner årlig, må returandelen opp, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning