Lede vekk overflatevann?

Publisert Oppdatert

Hei! Det danner seg av og til overflatevann på forsiden av huset. Dette er hovedsakelig pga vann som kommer fra nedløp fra taket, men også pga sig fra terrenget ovenfor. Nedløpet har ingen videreføring ned i jorden. Hva må gjøres for på best mulig måte å lede vannet bort ? Kan nedløpet forlenges ned i jorden?

Vennlig hilsen Knut

Hei Knut,

vi sakser fra Riksantikvarens side om dette:

"Overflatevann må ledes bort. Terrenget må ha fall fra huset. Et fall på minimum 1:15 i en bredde av minst en meter rundt huset anbefales = terrenget skal ligge minst 7 cm lavere én meter ut fra huset enn inne ved grunnmuren.

I skråninger hvor dette ikke er mulig, kan man forsøke å lage en kilrenne som fører vannet langs veggen og godt ut på begge sider. I bratte skråninger bør man også legge inn en avskjærende steinsatt grøft på oversiden langs huset for å redusere sig av vann og jord ned mot husets grunnmurer."

Riksantikvarens hjemmeside

Det finnes også bøyelige plastrør for å forlenge nedløp fra takrenner.

[Publisert på hushjemhage.no]

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning