Kalkulator: Så mye tjener du på hytteutleie

Sop inn på hytteutleie

Regn ut hvor mye du kan tjene på å leie ut hytta.

Foto: Foto: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en uteiehytte blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leiefoholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 28 % skatt).

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 % som skattbar inntekt.

   
 
  Om hytta:  
  Verdi hytte  
  Ligningsverdi  
  Størrelse i kvm  
  Formuesskatt  
  Utleieforutsetninger:    
  Er den en utleiehytte  
  Leie per år  
  Provisjon utleie  
  Forutsetninger:    
  Rente  
  Vedlikehold (kr per kvm)  
  Forsikring (kr per kvm)  
  Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
  Eiendomsskatt (kr per kvm)  
  Andre kostnader  
  Verdiendring på hytta per år  
  Kostnader:    
  Rentekostnad (etter skatt)  
  Provisjon utleie  
  Vedlikehold  
  Forsikring  
  Strøm/oppvarming  
  Eiendomsskatt  
  Andre kostnader  
  Sum kostnader  
  Skattemessig overskudd leie  
  Skatt på leieinntekt  
  Spart formuesskatt  
  Verdiendring i kroner  
     
  Resultat:    
  Etter kostnader skatt og renter  
  Etter også å ta hensyn til verdiendringen  
     


Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning