Kjøkkendesign

Veien til et funksjonelt kjøkken

Lukket eller åpen løsning, er noe du bør bestemme deg for.

Foto: FOTO: Irene Sandved Lunde
Publisert Oppdatert

Når du skal i gang med å planlegge drømmekjøkkenet ditt, bør du begynne med det viktigste, nemlig planløsningen. For å oppnå et funksjonelt kjøkken som passer deg og dine behov er det tre ting du bør ha i tankene; rommets utforming, arbeidsflyt og behovene du har i hverdagen.

Det at du tenker godt gjennom hva som skal prioriteres, samtidig som du jobber med å få en god planløsning, gjør at du får utnyttet rommet, og at kjøkkenet forhåpentligvis blir slik du drømte om. 

Lukket eller åpen løsning?

Skal du gå for en lukket eller åpen kjøkkenløsning? Hvordan rommet du har til rådighet er, og hvordan plasseringen er i boligen, er vesentlig for hvilken løsning du bør velge.

Mange ønsker at kjøkkenet skal være et separat rom tilrettelagt for produksjon, og at aktivitetene her skal holdes adskilt. Denne løsningen fungerer best når du har god plass. Da har du mulighet til å få en funksjonell kjøkkeninnredning og en liten spiseplass.

Foto: FOTO: Jorunn Tharaldsen
Foto: ILLUSTRASJON: Cecilie Claussen

I mindre boliger kan det være gunstig å ha en åpen kjøkkenløsning, kanskje som en integrert del av stuen. Da blir kjøkkenet også et oppholdsrom hvor en kan være sosial. Du får økt romfølelse og bedre flyt i fellesarealene.

Går du for denne løsningen er det viktig å knytte rommene sammen på en god måte, da løsningen stiller visse krav til orden i det daglige. Det er positive og negative sider ved begge løsningene. Dekker planløsningen behovene dine er den riktig.

Arbeidsflyt og arbeidstrekanten

God arbeidsflyt og effektive arbeidssoner er nøkkelen til et vellykket og funksjonelt kjøkken.

Arbeidet på kjøkkenet foregår som regel rundt tre hovedområder; oppvaskbenk, kjøleskap og komfyr.

Det er viktig at disse arbeidsstasjonene ligger godt plassert i forhold til hverandre, med et størrelsesforhold som gjør at det er praktisk i hverdagen.

Nyttige tips

 • Lag en liste over hvilke aktiviteter som skal foregå på kjøkkenet, hvem som skal bruke det og hvordan det fungerer i hverdagen nå, men også ønskene for fremtiden. Å pusse opp kjøkkenet er dyrt, så løsninger som vil vare gjennom mange år.
 • Husk arbeidstrekanten. Den ideelle avstanden fra sone til sone er gjerne 900 mm til 1200 mm.
 • Avstand mellom arbeidsbenker bør ikke være mindre enn 1200 mm og ikke overstige 1400 mm.
 • Små ting blir fort store irritasjonsmomenter. Skapdører med feil slagretning, skuffer i konflikt med en elementær arbeidsstasjon eller et hjørneskap som gjør det vanskelig å finne frem i kan irritere. Tenk god flyt!
 • Optimal lengde på arbeidsbenk mellom arbeidsstasjoner bør være minimum 1600 mm, for å gi arbeidsplass til to personer samtidig.
 • Arbeidsbenken bør ideelt sett plasseres mellom oppvaskkum og koketopp hvis dette er mulig.
 • Koketopp og vask bør ikke være på forskjellige side. Det skal ikke være nødvendig å snu seg for å løfte kjeler o.l. fra komfyr til oppvaskkum.
 • Avstand mellom koketopp og oppvaskkum bør være minimum 800 mm.
 • Anbefalt avstand fra koketopp eller vask til ende på benkeplate, eller neste hindrende element som vegg eller kjøleskap, bør ikke være mindre enn 400 mm.
 • Anbefalt benkelengde:
 1. 1–2 personer: 3,4 m,
 2. 3–5 personer: 3,8 m
 3. Flere enn 5 personer: 5,2 m
 • Plasser oppvaskmaskinen så den ikke blokkerer for andre arbeidsstasjoner når den er åpen.
 • Planlegger du et kjøkken med spiseplass, bør denne plasseres ved et vindu.

For å forsikre oss om at plasseringen av arbeidssonene blir optimal, kan vi jobbe ut ifra det kjente prinsippet om arbeidstrekanten.

Det betyr at det dannes en trekant mellom oppvaskbenk, kjøleskap og komfyr. Denne bør ikke være for stor. Den ideelle avstanden er gjerne 900 mm til 1200 mm.

Sikre gode oppbevaringsløsninger

Små ting blir fort store irritasjonsmomenter. Det at innholdet i arbeids og-oppbevaringsmodulene er lett tilgjengelig på kjøkkenet ditt, er viktig for en god arbeidsflyt.

Feil slagretning på skapdører og dype skap med hyller kan vanskeliggjøre tilgjengeligheten. En god regel er å tenke at alle skap skal kunne åpnes mot kjøkkenrommets midtpunkt og være lett tilgjengelig fra alle arbeidsstasjoner.

Sjekk hva leverandørene har av tekniske løsninger og modulstørrelser. Bruk høyskap og overskap som går helt opp til taket, om mulig.

Utnytt så mye som mulig av plassen du har til rådighet. Sokkelskuffer er også en smart detalj for å oppnå maksimal plassutnyttelse.

Prioriter skuffer og skap med fulluttrekk og smarte hjørneskapløsninger.

U-Formet kjøkken 

Et U-formet kjøkken egner seg særlig i rom av større størrelse. Utformingen gir tydelige arbeidssoner, men det kan føles trangt når flere arbeider samtidig. Denne løsningen krever også ekstra planlegging med tanke på oppbevaring, da mye av arealet til oppbevaring under benkeplate går med til hjørneskap.

Foto: ILLUSTRASJON: Cecilie Claussen

L-formet kjøkken

Det finnes forskjellige typer kjøkkenutforminger du kan velge mellom, og flere kan gi god arbeidsflyt. Et L-formet kjøkken brer seg over to vegger og innehar ett hjørne. Dette er en løsning som gir god arbeidsplass og arbeidsflyt fordi kjøkkenet nærmest brer seg rundt den som arbeider. Løsningen gir korte avstander mellom arbeidsstasjonene og passer best i kvadratiske rom. Det er en perfekt løsning på et lite kjøkken der man ønsker spisebord.

Foto: FOTO: Solveig Grøvle og Ann Helen Ruud
Foto: ILLUSTRASJON: Cecilie Claussen

Ensidig kjøkken 

I denne løsningen plasseres hele kjøkkeninnredningen på en vegg. Denne løsningen gir godt med gulvplass og enkel tilgang til alle arbeidssoner. Den forutsetter godt med veggplass slik at det er plass til alle elementer, det er også viktig at du får god benkeplass. Avstand mellom koketopp og vask bør være minimum 800 mm. Arbeidsbenken bør ideelt sett plasseres mellom oppvaskkum og komfyr og være på minimum 1600 mm, slik at to personer kan jobbe samtidig.

Foto: FOTO: HTH
Foto: ILLUSTRASJON. Cecilie Claussen

Ensidig kjøkken med arbeidsøy

Dersom du går for en åpen kjøkkenløsning som vender inn mot stue, er en l-formet eller en ensidig løsning med kjøkkenøy en god løsning. Hvordan den endelige utformingen blir, avhenger av plassen du har til rådighet. Det kan være lurt å plassere både vask og koketopp langs vegg, slik at øya blir en ren og effektiv arbeidsflate. Ved å beholde disse komponentene langs vegg oppnår du et renere uttrykk, og kostnadene ved dette er rimeligere.

Foto: ILLUSTRASJON. Cecilie Claussen

Tosidig kjøkken eller parallellkjøkken

Parallellkjøkken er innredning på to motstående vegger. Dette er en trygg og god løsning som gir deg rikelig med både oppbevaring og benkeplass. Fravær av hjørneskap gjør denne løsningen effektiv. Parallellkjøkken bør ha vask og komfyr på samme side. Det skal ikke være nødvendig å snu seg for å løfte kjeler med kokende vann fra komfyr til vaskekum. Avstanden mellom fastinnredningen på motstående vegger bør være minst 1200 mm og ikke overstige 1400 mm, slik at det er plass til å ha eksempelvis oppvaskmaskinen åpen mens noen arbeider på motsatt side.

Foto: ILLUSTRASJON. Cecilie Claussen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning