Kjøkken og kjøkkenvifte

Fritthengende kjøkkenvifter fungerer dårligst

Trodde du at minimalisme gjaldt for kjøkkenvifter? Da har du sannsynligvis kjent lukten av en feiltagelse.

AVTREKKSHETTE: Riktig plassering og montering av avtrekkshetten er helt avgjørende for hordan den fungerer. Monteringen på bildet gir et godt avtrekk fordi luften blir ledet opp i hetten.
AVTREKKSHETTE: Riktig plassering og montering av avtrekkshetten er helt avgjørende for hordan den fungerer. Monteringen på bildet gir et godt avtrekk fordi luften blir ledet opp i hetten. Foto: Illsutrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Problematikken omkring matos er kjent for de fleste. Et kjøkken kan fort bli omdannet til et tåkelagt luktinferno om ikke avtrekksviften fungerer tilfredsstillende.

Regelmessig rengjøring av kjøkkenviften er bare ett av momentene man må være bevisst på.

De mest avgjørende valgene gjør man imidlertid når ny kjøkkenvifte skal velges. Her er det noen ganger lett å la seg lede av hva som er populært - men som ikke fungerer særlig optimalt.

- Fritthengende avtrekksvifter er populære, men de er hovedsakelig de mest ugunstige, fordi de har lavest "osoppfangingsevne", som det heter, forklarer forsker hos SINTEF Byggforsk, Kari Thunshelle, til Bonytt.no, og blir supplert av distriktssjef hos Franke Norge, Kjell Johannessen:

- Ved å plassere kokeplassen på en øy, får man den mest sosiale plasseringen, men her er det størst mulighet for å forstyrre luftstrømmen, ved at folk beveger seg rundt kokeplassen. Avtrekksmessig er det derfor den dårligste plassering.

Plassering og utforming

Ifølge Thunshelle vil design og plassering være to av de viktigste momentene når kjøkkenventilator skal velges og monteres på et kjøkken.

- Dette har betydning for osoppfangingsevne, og dermed også hvor godt viften gjør jobben sin, forklarer hun.

Plassering av avtrekkshette

Den mest effektive plasseringen er i et hjørne, fordi da blir matosen ledet opp mot innsuget på hetten uten at luftstrømmen blir særlig forstyrret.

- Plasserer man koketoppen og avtrekksviften i et hjørne, blir jo matlagingen en veldig usosial affære, fordi man blir stående med ryggen til, sier distriktssjef hos Franke Norge, Kjell Johannessen, til Bonytt.no.

- En plassering på langvegg gir noe mer forstyrrelse av luftstrømmen, men det kan bli en ideell kokeplass ved å montere en "grueløsning", som har sidevanger ned mot benkeplaten.

Og dersom man har et høyskap på den ene siden vil dette også forbedre oppsuget av matos.

Designhetter

Thunshelle ser i dag en tendens til at kjøkkenvifter først og fremst velges ut ifra design.

- Tidligere var kjøkkenventilatorene av typen som dekket hele koketoppen og med vanger på sidene. Nå har imidlertid design blitt stadig mer viktig, men uten at de nødvendigvis fungerer tilfredsstillende.

- Dersom man går for en designvifte som dekker mindre deler av koketoppen, bør man i det minste sikre seg at viften har tilfredsstillende sugekraft, fremhever Johannessen.

Godt nok avtrekk

Johannessen forteller at Franke, i sitt testlaboratorium i Sverige, har testet seg frem til at en avtrekksvifte minimum må ha en kapasitet på 375 kubikkmeter per time.

- Men det forutsetter at den er montert i underkanten av et overskap og maks 50 centimeter over koketoppen, utdyper han.

- Dersom den plasseres i det som er vanlig høyde, 60 til 65 centimeter, må den minimum ha 480 kubikkmeter per time. Henger viften over en kjøkkenøy bør den ha et minimumskapasitet på 580 kubikkmeter per time.

Johannessen anbefaler imidlertid å kjøpe en kjøkkenvifte med større sugekraft en minimumsbehovet.

- Det betyr at man ikke behøver å kjøre den på maks, slik at det også blir mindre støy.

Dekker koketoppen

Johannessen fremhever hvor viktig det er at kjøkkenviften i det minste dekker bredden av koketoppen.

- Velger man en for liten vifte, blir man i så fall veldig sårbar overfor feilaktig bruk. Det betyr igjen at viften er nødt til å stå på lenger etter at matlagingen er ferdig, fordi viften skal hente ned matosen og fuktigheten som har havnet oppunder taket.

Riktig bruk

I tillegg til plassering og utforming har også bruken avgjørende betydning for om avtrekksviften fungerer slik den skal.

- Vi anbefaler å sette viften på ti til femten minutter før matlagingen starter, slik at luften over koketoppen kommer i bevegelse. I tillegg må man sørge for tilstrekkelig tilluft, ved å åpne en veggluke eller et vindu i et tilstøtende rom. Men lukk vinduer og luker på kjøkkenet, utdyper Johannessen.

- Når noen roper inne fra stuen at det lukter matos, så er det allerede for sent å sette den på.

Johannessen fremhever at man i denne perioden kan ha viften på lavest styrke, men så øke når matlagingen starter.

- Når man er ferdig kan viften skrus ned igjen på lav styrke og la den stå slik i rundt 15 minutter.

Kullfilter

Det finnes i hovedsak to typer avtrekkshetter; de som er koblet til et avtrekkssystem eller kullfilter.

En kjøkkenvifte basert på kullfilter vil fjerne matosen, men fuktigheten fra matlagingen vil forsvinne ut i rommet.

- Det betyr at man må ta hånd om fuktigheten på andre måter, først og fremst ved å ha god, naturlig ventilasjon i boligen, forklarer Thunshelle.

Kjøkkenvifter med kullfilter resirkulrer luften og sender den ut i rommet igjen.

Ettermontering i eksisterende anlegg

Ofte er det slik at en avtrekkshette blir byttet, enten som del i et oppussingsprosjekt eller som følge av at den ikke lenger fungerer tilfredsstillende.

Ifølge Thunshelle er det da spesielt viktig at kjøkkenhetten ikke bare velges ut i fra design, men tilpasses det eksisterende avtrekkssystemet.

- Det er mest å passe på når man skal montere avtrekksvifte i en leilighet i et bokompleks, understreker Thunshelle.

- Det er helt avgjørende å vite hva slags system det er i blokken eller gården, enten om hver leilighet har sitt eget avtrekk eller om man kobler seg til et større ventilasjonssystem. Dette bør man få vite ved å ta kontakt med vaktmester eller sameiet eller borettslagets styre.

Resultatet av å koble på en feilaktig avtrekksvifte kan blant annet bli at all matosen sendes inn til naboen.

Feilmontering

Ifølge Johannessen hos Franke Norge er det én feil forbrukerne i hovedsak gjør når de skal montere avtrekkshetter.

- Når de skal koble viften til et eksisterende system, skjer det ofte at det opprinnelige avtrekksrøret har for liten diameter i forhold til den nye viftens kapasitet. Det innebærer at viften vil fungere dårligere og støyer vesentlig mer. Man kan miste opptil 40 prosent av effekten, og doble støynivået. Ved kjøp av ny avtrekksvifte bør man derfor sørge for å få en vifte som er dimensjonert for diameteren i avtrekksrøret.

Johannessens råd er derfor å bytte ut gammel slange til ny med riktig diameter. Det mest vanlige i dag er diameter på 150 eller 160 mm.

- Dessuten er den gamle ofte en stor brannfelle, fordi det er mye gammelt fett i slangen. Montèr også lamellventil uten fluenetting på ytterside av vegg, dersom dette ikke finnes allerede.

Det er for øvrig viktig å understreke at tilkoblingen av viften til det elektriske anlegget skal gjøres av elektriker.

Støy

Thunshelle fremhever støy som et moment som bør vektlegges ved kjøp av vifte.

- I mange tilfeller er lydnivået høyt og det blir ikke folk fornøyd med, selv om det bare er snakk om bruk i kortere perioder. En økning på 8-10 dB oppleves som en dobling av lyden, så sjekk før du kjøper, understreker hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning