Bo trangt

Skal du takle å bo sånn, trenger du talent!

- Trangboddhet kan føre til psykiske lidelser og stress og gå utover barnas utvikling.

BO TRANGT: Det å bo trangt kan få konsekvenser for deg og familien.
BO TRANGT: Det å bo trangt kan få konsekvenser for deg og familien. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert
FORSKER PÅ BOLIG: Åshild Lappegard Hauge, seniorforsker ved Sintef Byggforsk.
FORSKER PÅ BOLIG: Åshild Lappegard Hauge, seniorforsker ved Sintef Byggforsk. Foto: FOTO: Privat.

Lav bokvalitet kan være så mangt. For noen kan det å bo trangt føre til stress. Selv om mange trives med å bo trangt og enkelt, kan det for andre være problematisk.

Studier viser nemlig at privatlivet vårt blir påvirket av det fysiske miljøet rundt oss.

- Stress er en normal reaksjon på utilstrekkelige boliger, og det kan få alvorlige konsekvenser når beboerne ikke har mulighet til å forbedre sin bosituasjon, sier Åshild Lappegard Hauge, seniorforsker ved Sintef byggforsk.

Hun har, sammen med Aslak Fyhri og Helena Nord, vært redaktør for boka i Norsk Miljøpsykologi – mennesker og omgivelser, som handler om hvordan omgivelsene våre påvirker oss.

Faget spenner fra psykologi til samfunnsgeografi, arkitektur og helsefag.

God nabokontakt er én av faktorene for et godt bomiljø.

Negative effekter

Ifølge Hauge kan det å bo for trangt og tett på andre være relatert til psykiske lidelser og ha langsiktige negative effekter på barns utvikling. Temperament, skoleprestasjoner og antall venner påvirkes av trangboddhet.

Ifølge studien Hauge viser til, kan trangboddhet også føre til forstyrrelse av relasjoner mellom foreldre og barn, ungdomskriminalitet, forklart ut fra at barna oppholder seg mindre hjemme fordi de bor trangt, og dermed lettere får kontakt med kriminelle miljøer.

Sammenblanding av ulike forhold

Oddvar Skjæveland, faglig leder i Mellomrom arkitekturpsykologi, synes dette høres vel dramatisk ut. Han er utdannet organisasjonspsykolog med doktorgrad i miljøpsykologi fra Universitetet i Bergen og Göteborgs Universitet.

At trangboddhet skal gi såpass dårlige levekår og mer kriminalitet kjenner ikke Skjæveland til. Han tviler på at dette kan være en direkte effekt av å bo trangt.

EKSPERT: Oddvar Skjæveland er faglig leder i Mellomrom arkitekturpsykologi.
EKSPERT: Oddvar Skjæveland er faglig leder i Mellomrom arkitekturpsykologi. Foto: Foto: Mellomrom arkitekturpsykologi

- Det høres veldig dramatisk ut. Men en sammenblanding av ulike forhold kan det være. Sosiale problemer kan lettere oppstå i et område der folk bor trangt. Har du dårlig råd har du gjerne også lite areal og bor i et dårlig bomiljø. Så på denne måten kan det ha en sammenheng, tror psykologen.

Spørsmålet er om det egentlig er fattigdom som er årsaken til de negative konsekvensene av å bo trangt.

Hauge forklarer at de fleste av denne typen nyere studier tar høyde for effekten fattigdom kan ha.

Toleranse for rot

Ifølge Skjæveland er det imidlertid noen negative konsekvenser ved å bo trangt.

Han mener det å bo trangt kan føre til stress fordi det blir mye rot når du har liten plass.

- For noen familier vil det å bo trangt oppleves som en kronisk stressituasjon, understreker psykologen.

Skal du bo trangt, bør du derfor ha høy toleranse for rot eller et talent for å rydde.

En trang bolig har større krav til ryddighet og orden.

- Så, bor du trangt bør du enten ha talent for å rydde, eller anstrenge deg veldig for å holde det i orden. Hvis du ikke klarer det, kan det å bo trangt føles som det stjeler energi fra deg, bemerker Skjæveland.

Ta vår uhøytidelige quiz og sjekk om du er en rotekopp.

DELE ROM: Å dele barnerom kan være utfordrende med tanke på rot, spesielt om det er lite skapplass.
DELE ROM: Å dele barnerom kan være utfordrende med tanke på rot, spesielt om det er lite skapplass. Foto: FOTO: Getty Images.

Lite oppbevaringssystemer

Det kan bli like mye rot i en stor bolig, men det synes ikke så godt. Større boliger har mer plass til oppbevaringssystemer. På den måten blir ikke rotet så synlig.

- En faktor som spiller inn her er om det er et barnerom på deling mellom to eller flere barn. Det kan være utfordrende, spesielt om det er lite skapplass, mener han.

Bor du trangt kan det være lurt å tenke litt utenfor boksen og lære deg noen smarte triks.

I nye boligprosjekter kan dette med plass bli en utfordring.

Når utbyggerne skal planlegge nybygg vil de gjerne ha plass til flest mulig boliger.

- Leilighetene er gjerne små, og lagringsplassen er noe av det første som tas vekk. Det minst verdifulle arealet kuttes først. Fordi det går minst utover salgbarheten, forklarer Oddvar Skjæveland.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning