Boligprisene

I Drammen stiger boligprisene mest

I Drammen har boligprisene steget mest det siste året, mens Frogner har den høyeste kvadratmeterprisen.

ATTRAKTIV BY: I Drammen stiger boligprisene mest, 12 prosent det siste året. Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/29409462@N08/4229625952/in/photostream">Parallax Corporation</a> på Flicker.com. Noen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en_GB">rettigheter</a> reservert.
ATTRAKTIV BY: I Drammen stiger boligprisene mest, 12 prosent det siste året. Foto: Parallax Corporation på Flicker.com. Noen rettigheter reservert.
Publisert Oppdatert

Før ble Drammen kalt Norges største veikryss. Nå har vitsingen stilnet, for drammenserne er de som har fått mest igjen for sin boliginvestering det siste året, ifølge den nylig fremlagte boligprisstatistikken fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).

12 prosent steg prisene i Buskerud-hovedstaden det siste året, og det var akkurat det samme som for 2011. Det var også fire til fem prosentpoeng over det ekspertene anslo den gjennomsnittlige prisstigningen for 2012 ville være.

Ifølge eiendomsmegler Geir Storli hos Eiendomsmegler Dahl AS skyldes den gode prisutviklingen først og fremst en langsiktig byutvikling som har gjort Drammen til en attraktivt sted å bo.

Det blide Sørland ikke så smilende

I den andre enden av statistikken ligger Kristiansand, som hadde en prisstigning det siste året på to prosent.

- Vi tror det har en sammenheng med at kommunen har hatt en god boligpolitikk og sluppet igjennom mange prosjekter de siste årene, derfor har det roet seg litt etter flere år med en god prisutviklingen, forklarer faglig leder hos Meglerhuset Sædberg i Kristiansand, Gustav J. Sædberg, til bonytt.no.

- Og med en prisvekst som ligger nær konsumprisindeksen, kan man si at det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi ser også at kjøperne bruker lenger tid i markedet. Men på lengre sikt er vi likevel av den oppfatning at boligprisene i Kristiansand vil få en høyere veksttakt enn de hadde det siste året, utdyper Sædberg.

Forventer fortsatt god prisstigning

Geir Storli forventer at prisutviklingen i Drammen vil holde seg på et høyt nivå også i 2013.

- Vårt anslag er at prisene i Drammen vil stige syv til åtte prosent, mens prisene generelt vil øke med mellom fem og seks prosent.

- Det er generelt et høyt trykk i boligmarkedet i Drammen, og det er mange som flytter hit fra både Oslo, Bærum og Asker, samt at mangel på leiligheter i blant annet Eiker og Lier også bidrar til trykket i Drammen. Og en fremtidig oppgradering av Inter-City systemet rundt Oslo vil ha en ytterligere positiv effekt på Drammens attraktivitet, utdyper han.

Storli legger til at byutviklerne nå kommer til å ta tak i den andre siden av Drammenselven, den såkalte Strømsø-siden, og det vil også bidra til å trekke til seg boligkjøpere fra kommunene rundt Drammen.

Frogner dyrest og Hedmark rimeligst

Ikke overraskende er det hovedstadens indrefilet som troner øverst på kvadratmeterprislisten. På Frogner må du ifølge Effs statistikk betale nesten 60 000 kroner per kvadratmeter. Det er en oppgang på 5000 kroner på ett år.

I den andre enden av skalaen ligger Hedmark unntatt Hamar. I Prøysens hjemfylke ligger kvadratmeterprisen på 17 000 kroner. Det innebærer for eksempel at man for prisen av en liten toroms i Oslos indrefilet kan få en stor enebolig i Koppang, og likevel ha et par hundretusenlapper igjen til å gjøre interiøret personlig.

At Frogner topper listen har ifølge kommunikasjonssjef Svein Strømnes i Norges Eiendomsmeglerforbund kun med beliggenhet, og beliggenhet å gjøre. Derimot er han usikker på om Hedmarks bunnplassering gir et komplett bilde av prisnivået gjennom hele landet.

- Statistikken baserer seg på tall fra Finn.no og det er grunn til å tro at de har en overvekt av boliger i byer og tettsteder, mens vi antar at salg av boliger i Nord-Norge spesielt også går gjennom andre kanaler, sier han til bonytt.no.

Milliongevinst

Boligprisene har vist en jevn oppadgående trend helt siden bunnen i 1992, med et unntak for nedgangen i 2008. Og som investeringsobjekt har det gitt en god avkastning.

BILLIG: For 1 600 000 kroner kan denne staselige og sjarmerende eneboligen, som den beskrives som, bli din.
BILLIG: For 1 600 000 kroner kan denne staselige og sjarmerende eneboligen, som den beskrives som, bli din. Foto: Skjermdump: Eiendomsmegler1 Hamar
DYRT: Frogner har den høyeste kvadratmeterprisen i hele landet. Nesten 60 000 kroner må man betale for hver kvadratmeter.
DYRT: Frogner har den høyeste kvadratmeterprisen i hele landet. Nesten 60 000 kroner må man betale for hver kvadratmeter. Foto: Skjermdump: Morud & Partner

Brukte du en million på bolig i 1992, ville du vet et salg i desember 2012 sittet igjen med en gevinst på rundt 4,4 millioner i gjennomsnitt. Dette er basert på Norges Eiendomsmeglerforbunds statistikk over den historiske utviklingen i boligprisene.

Hadde du satt det tisvarende beløpet i banken, ville du sittet igjen med en gevinst på nesten 1,2 millioner, basert på SSBs statistikk over den årlige, gjennomsnittlige innskuddsrenten hos banken.

Den beste avkastningen ville du likevel fått dersom du hadde satt pengene i aksjefond. Ifølge avkastningskalkulatoren til Skagenfondene hadde 1 000 000 kroner, plassert i ett av deres fond 1. januar 1994 (kalkulatoren går ikke lenger tilbake), gitt en avkastning på nesten 11 millioner.

Les også:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning