Vente med å bygge

Kjøp av tomt i et boligområde for å bygge hytte.

Publisert Oppdatert

Vi ser i avisen at det er planlagt et boligområde i et attraktivt fjellområde. Vi vurderer å kjøpe en tomt hvor vi etter hvert kan bygge en hytte. Finnes det noen regler som er til hinder for dette?

Når du kjøper en slik tomt må du fylle ut et skjema som heter "egenerklæring for konsesjonsfrihet". Dette skjemaet har bl.a flg. punkt hvor du skal signere: "Jeg er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at tomten blir bebygd innen 5 år." Dette innebærer at du har plikt til å bygge en helårsbolig på tomten innen 5 år. Gjør du ikke det, må du søke om konsesjon. Det kan hende du vil få innvilget konsesjon, men da vil kommunen stille vilkår om at du bosetter deg i boligen (boplikt). Du kan selvsagt spekulere i at tomten blir omregulert til fritidsboliger i løpet av 5 års perioden, men dette vil være din risiko.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning