Vannklosett på hytta

Ønsker du vannklosett på hytte uten avløp?

Det finnes flere gode løsninger.

MED VANN: For mange hytteeiere er det nå vannklosett som gjelder. Det er flere varianter uten tilknytning til avløp.
MED VANN: For mange hytteeiere er det nå vannklosett som gjelder. Det er flere varianter uten tilknytning til avløp. Foto: Produsenten
Publisert Oppdatert

Du har to valg hvis du vil ha vannklosett på en hytte som ikke er tilknyttet avløp. Du kan enten sende alt avfallet i en tett tank, eller sende det i et biomottak. Begge løsningene er dominert av to store produsenter: Jets og Aqua Green.

Toalettene fra Jets er det som kalles vakuumtoalett. Det er drevet av en kombinert elektrisk pumpe og kvern som trekker avfallet ut fra toalettet, kverner det opp og sender det videre ved hjelp av vakuum. Fordelen med dette systemet er at du ikke er avhengig av fall til tank eller mottak, og avfallet transporteres i tynne, 50 mm rør. Det gir større frihet ved plassering av toalettet. Ulempen er at det er noe dyrere enn de enklere variantene.

Løsningen fra Aqua Green er teknisk sett enklere. Den krever ikke strøm, men må ha godt fall, og avstanden mellom toalettstol og tank må ikke overstige tre meter.

Nøkkelen er lavt vannforbruk. Felles for de to variantene er at de spyler lite vann, så lite som en halv liter pr. gang på de mest gjerrige variantene. I en tett tank gir det lengre tømmeintervaller. I et biomottak gjør det at rensemengden blir overkommelig.

Lurer du på hva du bør velge? 419 hytteeiere har deltatt i en test for å kåre den beste hyttedoen.

Dette bør du sjekke

l- Vurderer du tett tank, krever det tømming med stor bil. Det betyr at det må være kjørevei som håndterer store kjøretøy. Enkelte kommuner har også et opplegg der de kan tømme tanken med traktor.

- Er dette en løsning du kan installere selv eller må du ha hjelp av en rørlegger? Det har stor betydning for sluttprisen.

- Hvor mye vann krever toalettet? Lite vann gir færre tømminger av tett tank, eventuelt slipper du unna med mindre tank. Det gir også lavere belastning om du velger biomottak.

- Går noe galt, er det viktig at produsenten tilbyr gode serviceløsninger.

Må du søke?

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for private avløpsanlegg, og det kan være kommuner som gjennom lokal forskrift har egne regler. 

- I vår kommune må du ha utslippstillatelse når du legger inn vann eller installerer vannklosett. Også om avløp fra vannklosettet går til tett tank, eller om du bærer inn vann til toalettet, opplyser byggesaksbehandler Borgar Underdal i Ål kommune. En slik praksis er i samsvar med retningslinjer fra sentrale myndigheter. – Ta kontakt med teknisk etat i kommunen i god tid i forveien, er byggesaks­behandlerens beste råd.

Priseksempler

Jets Toalett med biotank: kr 31 375

Jets Toalett med oppsamlingstank 3000 liter: kr 38 875

Standard installasjon innendørs: ca. kr 3000

Aqua Green Bio til infiltrasjon: fra kr 14 990

Aqua Green Bio med fordamping: fra kr 26 990

Aqua Green med samletank: fra kr 15 790

Nedgraving av tank og rør: ca. kr 8000

Tømming av tank: ca. kr 1200–1400

BIOMOTTAK: Selve toalettet fungerer på samme måte som på tett tank, men avfallet sendes til et lite renseanlegg. Først filtreres det igjennom en duk, og den faste delen blir liggende i en tank til kompostering. Det som er flytende slippes ut til rensing i en infiltrasjonsgrøft. Det faste avfallet i kompostmottaket må tømmes manuelt et par ganger i året.
BIOMOTTAK: Selve toalettet fungerer på samme måte som på tett tank, men avfallet sendes til et lite renseanlegg. Først filtreres det igjennom en duk, og den faste delen blir liggende i en tank til kompostering. Det som er flytende slippes ut til rensing i en infiltrasjonsgrøft. Det faste avfallet i kompostmottaket må tømmes manuelt et par ganger i året. Foto: Øivind Lie
TETT TANK: Her går alt avfallet i en tett samletank. Løsningen krever normalt kjørevei når den skal tømmes. Her er vannmengden pr. spyling kritisk for unngå at tanken fyller seg fort opp. Tanker finnes i ulike størrelser, opp til 6000 liter. Løsningen fra Aqua Green klarer seg helt uten strøm, Jets må ha 12 eller 230 volts tilkobling. Har du ikke innlagt vann, kan du løse det med ulike manuelle opplegg.
TETT TANK: Her går alt avfallet i en tett samletank. Løsningen krever normalt kjørevei når den skal tømmes. Her er vannmengden pr. spyling kritisk for unngå at tanken fyller seg fort opp. Tanker finnes i ulike størrelser, opp til 6000 liter. Løsningen fra Aqua Green klarer seg helt uten strøm, Jets må ha 12 eller 230 volts tilkobling. Har du ikke innlagt vann, kan du løse det med ulike manuelle opplegg. Foto: Øivind Lie
TETT TANK MED FORDAMPING: Denne løsningen krever 230 V strømtilførsel til varmekabel og elektrisk takvifte, pluss et isolert lufterør over tak. Konstruksjonen er laget slik at varmekablene i tanken sammen med viften og lufterøret gir fordamping av væsken. Fordampningskapasiteten vil variere mellom 7 og 12 liter pr. døgn, avhengig av lufttemperatur og luftfuktighet. Fordampningen er normalt større enn væsketilførselen. I motsatt fall vil overskuddsvæsken renne over i en 30 liters overskuddsbeholder. Overskuddsbeholderen er koblet til en håndpumpe, slik at du kan pumpe væsken tilbake til fordampningsenheten.
TETT TANK MED FORDAMPING: Denne løsningen krever 230 V strømtilførsel til varmekabel og elektrisk takvifte, pluss et isolert lufterør over tak. Konstruksjonen er laget slik at varmekablene i tanken sammen med viften og lufterøret gir fordamping av væsken. Fordampningskapasiteten vil variere mellom 7 og 12 liter pr. døgn, avhengig av lufttemperatur og luftfuktighet. Fordampningen er normalt større enn væsketilførselen. I motsatt fall vil overskuddsvæsken renne over i en 30 liters overskuddsbeholder. Overskuddsbeholderen er koblet til en håndpumpe, slik at du kan pumpe væsken tilbake til fordampningsenheten. Foto: Øivind Lie

Dette sier brukerne:

Her er noen av erfaringene fra Hyttelivs store brukerundersøkelse av ulike hytte­doer. De fleste som hadde vanntoaletter, hadde en løsning fra Jets.:

Tett tank

- Alle er godt fornøyd med løsningen. Det er like komfortabelt som hjemme, og alle brukere kan gå på do uten å gå kurs først.

- Det er luktfritt og lite støy. Tømming gjøres av kommunen, det er relativt enkelt å installere selv.

- De fleste har en tank på 3000 liter, det gir tømming en gang i året. Tømming er dyrt, velg så stor tank som mulig om du har plass. Liten vannmengde kan gi dårlig rengjøring av skålen. Da blir det fort en ekstra tømming. Det samme gjelder om du bruker mye papir.

- Kverntoalettene er følsomme for alt annet enn det som normalt skal ned i en do. Løsningen fungerer godt med 12 V uten innlagt vann, men det blir en del bæring.

- Jets-toalettet må fylles med frost­væske om ikke hytta står med kontinuerlig varme.

Biomottak

- De fleste er godt fornøyde med løsningen, de hadde den samme positive opplevelsen som brukerne av løsningen med tett tank.

- Den er relativt enkel å installere selv. Det blir dyrt om den skal installeres av rørlegger.  

- Selve biomottaket må tømmes manuelt et par ganger i året. I tillegg bør du drive jevnlig ettersyn.

- Løsningen fungerer godt med 12 V uten innlagt vann.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning