Utløsing av sameiere

Hvilken verdi skal legges til når søsken skal kjøpes ut av et sameie i et festeforhold?

Publisert Oppdatert

Jeg skal kjøpe ut mine to søsken av hytta til 2/3 av takst. Tomta er festet og jeg lurer på om taksten skal inkludere tomteverdien. Jeg synes dette er litt rart særlig hvis jeg skal løse inn tomten. Da vil jeg jo betale to ganger for den.

Det er vanlig at en betaler den verdi hytta har inkl. tomta, selv om det er festetomt.

Dette er jo tross alt den verdi du overtar og kan realisere for eksempel ved et fremtidig salg. Du vil jo heller ikke være forpliktet til å løse inn tomta ettersom du også kan kreve forlengelse av festeretten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning