Ulovlig utslipp

Ved salg av hytte, hvem har ansvar at eventuelle utslipp er lovlige?

Publisert Oppdatert

Vi kjøpte en hytte i fjor høst med innlagt vann og avløp. Nå viser det seg at utslippet er ulovlig, det foreligger ikke utslippstillatelse.

Selger sier at han ikke var klar over at tillatelse manglet og at han derfor ikke kan bebreides. Hva gjør vi?

I prinsippet vil en manglende utslippstillatelse være en mangel jf. avhendingsloven § 3-2 som lyder slik:

"Ved forbrukarkjøp som nevnt i § 1-2 tredje ledd skal eigedomen vere i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhold av lov, og som gjaldt for eigedomen på den tida då avtalen vart inngått."

Ettersom det er krav om utslippstillatelse, vil det at dette ikke foreligger være å anse som en mangel iht. denne bestemmelsen.

Det er mulig at selger trodde at utslippet var lovlig, men det fritar ham ikke for ansvar. En mangelvurdering forutsetter nemlig ikke at selger har hatt kunnskap om forholdene. Dersom det ikke er mulig å avhjelpe feilen ved at det gis tillatelse vil nok en slik mangel bli ansett som en vesentlig mangel som gir deg rett til å heve kjøpet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning