Ubehandlet tømmer på badet

Kan en baderomsvegg stå ubehandlet?

Publisert Oppdatert

Vi er i ferd med å føre opp en laftehytte (maskinlaft) på fjellet som i ht. avtale overtas såkalt "nøkkelferdig". Opprinnelig var det meningen fra utbyggers side at innvendige vegger på badet skulle lakkeres, men han har siden funnet ut at dette ikke skal gjøres, angivelig etter konsultasjon med produsenten (finsk). Vi antar da at hytta kommer til å bli ferdigstilt uten noen innvendig behandling av rommet. Har du et synspunkt på om ubehandlet baderomsvegg er akseptabelt, rent bygningsmessig, og for den saks skyld også avtalemessig?

Byggeforskriftens krav til våtrom (Teknisk forskrift - fukt/våtrom - § 8-37) gjelder også for hytter, og ettersom våtromsnormen (sammen med bl.a. NBI-bladene) er blant de publikasjoner det vises til i forskriften generelt, vil den etter min mening være retningsgivende også på et våtrom i en hytte. Det vil etter min mening være naturlig for en hytteeier som engasjerer et firma, å gå ut fra det.

Det er ikke noe galt å ha ubehandlede tømmervegger på et bad, så lenge de beskyttes i "våtsonene" og ikke er utsatt for vannsøl. Tømmervegger tåler vann, og har jo ekstremt god evne til å oppta og avgi fukt. En tømmervegg kan jo uansett ikke bli 100 % damptett. Hvis det er beregnet dusjkabinett og det er beskyttelse rundt servant o.a. steder med vannsøl, mener jeg at de ubehandlede tømmerveggene oppfyller forskriftens intensjoner.

For enklere renhold av veggene, ville jeg imidlertid enten brukt en tynn olje eller lakk.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning