Tjærebehandling av bunnstokk

Eksperten anbefaler at de to tre nederste stokkene i en laftevegg settes inn med en blanding av linolje og vegetabilsk terpentin.

Publisert Oppdatert

Jeg har hørt at i tidligere tider, når det var knapphet på ressurser, var tretjære (som var kostbart) forbeholdt stavkirker. Imidlertid var det ikke uvanlig at man tok seg den kostnaden å sette inn de nederste stokkene og særlig bunnstokken med tjære og at man i tillegg behandlet de første laftene - to eller tre høyder oppover - innvendig med tjære. Jeg kunne godt tenke meg å gjøre noe tilsvarende, men har ikke direkte lyst til å benytte tjære pga. at dette kan misfarge stokkene før jeg har valgt endelig behandlingsmetode. Har du noe forslag til hva jeg bør gjøre.

Jeg har også lest at man behandlet bunnstokk og de første laftehøydene med tjære i tidligere tider, men at dette har gått i "glemmeboken". Jeg har tatt opp denne skikken igjen og anbefaler alle å sette inn bunnstokken - særlig i underkant - og de to til tre første stokkene - herunder også inne i laftene - med en blanding av: 70 % kokt linolje og 30 % vegetabilsk terpentin (amerikansk terpentin). I tillegg anbefaler jeg at man snarest mulig - når et laftebygg settes opp - metter alle laftehoder (endeveden) med samme blanding. Laftehodene kan behandles flere ganger og særlig på vårparten. Dette for å unngå unødvendige sprekker i endeveden. (Skulle man benytte filler til arbeidet, må man huske på at disse kan være selvantennelige). Ikke benytt white spirit da dette - i motsetning til terpentin - vil herde.

Når hytta har fått akklimatisert seg, kan man sette inn hytta med hva man vil - bortsett fra maling. Personlig vil jeg anbefale ekte tretjære.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning