Takrenner med is

Hva gjør man når takrennene fylles med is og det drypper kondens ned fra innertaket?

Publisert Oppdatert

Vi har hytte på Geilo med kaldtloft. Noe varme står på når vi ikke er på hytta. En utvidelse av hytta har resultert i et forlenget tak med nye takstoler, samt forlengelse av takflater hvor det er akkurat nødvendig klaring mellom isolasjon og yttertak. Når vinteren kommer, opplever jeg at takrennene blir fulle av is og kondensvann kommer dryppende ned fra innertaket ut mot takrennene når vi bebor hytten vinterstid. Hva gjør jeg?

Jeg går ut fra at loftet i sin tid var ventilert sideveis, med åpent takutstikk opp til kaldloftet. Etter som disse langveggene nå nærmest er tettet igjen med tilbygg, ville jeg satt inn iallfall én stor ristventil på ca. 30 x 30 cm - eventuelt flere mindre - på begge sider, slik at det blir gjennomtrekk. Husk fluenetting mot snøinndriv. Alternativt til gavlventiler er å lage en eller to avtrekkslyrer i taket.

Isproblemet oppstår vel så mye fordi det er lite eller ingen lufting mellom undertak og isolasjon i tilbyggene. Kravet er minimum 5 cm god gjennomtrekk, fra takutstikket og opp til loftet hvor luften videre ventileres vekk.

Det enkleste er å legge på et bord på isolasjonen mellom alle de nye taksperrene, slik at isolasjonen presses litt ned, og slik at det skapes en slags ventilkanal. Da må det være åpent ute ved takfoten og inn mot loftet.

Er ikke dette nok (det er litt avhengig av hvor tykk isolasjonen er) kan du rive tilbyggshimlingen og senke isolasjonen, slik at det blir minst 5 cm ventilasjonsklaring.

Siste og beste mulighet er å fjerne all shingel eller takpapp (altså damptett tekking) over tilbygget og erstatte den med dampåpen (pustende) underlagstekking. Så må det legges ny tekking på ekstra grove sløyfer og lekter. Dermed får du all ventilasjon under den nye tekkingen. En premieløsning!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning