Pilarer

Hvordan fundamentere en redskapsbod?

Publisert Oppdatert

Som abonnent av Hytteliv gjennom mange år her jeg lest mye i dine spalter om fundamentering. Forøvrig en meget interessant spalte!

Nå planlegger jeg å sette opp en redskapsbod på ca 2,5 x 3,5 m. på vår hytte i Øystre Slidre. Hvis jeg lager en ramme av doble 45x195 bjelker i trykkimpregnert håper jeg det holder med en påle/fundament i hvert hjørne? Hvis jeg skal fundamentere med påler til frostfri grunn, eller isolere, må jeg ha gravemaskin som vil gjøre en del skade i naturen.

Nabohyttene, som er bygget på 60-tallet, har både uthus og anneks som er fundamentert på store stener i hvert hjørne uten at det har vært noe problem. Dette var vel lenge før markisoleringen var oppfunnet.

Spørsmålene mine er derfor: Hvor langt spenn kan jeg ha hvis jeg bruker doble 45x195 som ramme? Kan jeg benytte den gamle byggeskikken og fundamentere boden på store stener/eventuelt støpte klosser i hvert hjørne når boden ikke er større? Bør jeg støpe inn et gjenget jern med mutter og skive i hjørnefundamentene slik at jeg kan etterjustere hvis fundamentene siger noe ned?

Dersom grunnen er tørr, og det ikke er fare for telehiv, er det ingen ting i veien for å fundamentere slik naboene har gjort. Tidligere tok man mer hensyn til naturen når man bygget, og siden vann som kjent ikke renner oppover, vil f.eks. en liten haug eller kolle alltid være tørr og fri for vann langt nedover. Det samme med grunn som er selvdrenerende.

Jeg har selv benyttet disse enkle fundamenteringsløsningene med godt resultat - men det er altså avhengig av grunnforholdene.

1) Grav vekk torv og løs matjord.
2) Legg på et 5 cm lag pukk, grus e.l. og komprimer/stamp godt
3) Plasser fundamentpillarene/steinene og pakk rundt med grus e.l. slik at de ligger godt sideveis

Synes ikke det er nødvendig med noe jern til etterjustering. Det er enklere å jekke opp hvis det skulle skje, og så heller legge under en hellebit, kile e.l.

Bjelker: Det vil holde akkurat dersom du bruker to stk. sammenspikrete 48x198 mm plank til ramme. Men det er på kanten, og siden et hvert bygg må vindavstives, ville jeg derfor laget en stor V som festes øverst i hvert takhjørne på langsiden og som går ned til midten av hovedbjelkene. Spikre godt til både hovedbjelke og stendere, slik at hovedbjelkene "henger" og stives av i denne V-formen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning