Oppløsning av sameie

Hva kreves for at et sameie kan oppløses?

Publisert Oppdatert

Vi er 10 sameiere i en hytte. Avtalen har bestemmelse om at utvidelse/nybygg kan avgjøres med bindende virkning av 2/3 flertall for alle sameiere. I sameieavtalen står det videre at hvis en sameier ikke overholder sine forpliktelser utløses han av de øvrige med 1/10 av den verdi som eiendommen hadde i 1987. Det samme gjelder ved ønske om å tre ut av sameiet.

Hvor stort flertall må til for å endre denne bestemmelsen eller beslutte salg av eiendommen?

I mange tilfelle vil en sameieavtale ha bestemmelser om hva som kreves for å endre den. Det kan for eksempel stå at avtalen kan endres med 2/3 flertall. Hvis avtalen ikke har bestemmelser om dette må alle sameierne være enige dersom man vil endre avtalen.

Det er klart at det vil være dårlig butikk for en sameier å bli løst ut til 1987-verdi i dag. Det er mulig at virkningene av denne bestemmelsen er så urimelig at den kan settes til side etter en urimelighetsvurdering iht. avtalelovens § 36. Dette må i så fall bero på en helt konkret vurdering.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning