Nyttige begreper omkring arv

Publisert Oppdatert

Arv: Overdragelse av avdødes midler til arving.

Arvefall på arv: Når en hendelse (normalt dødsfall) utløser arvingers krav

Arvelodd: Den enkelte arvings andel av arven.

Arvefrafall: Når avdødes arving avstår fra å motta arv og lar den gå videre til en såkalt frafallsmottager, som ofte er arvingens barn.

Arving: Den som er rettmessig arving etter avdøde.

Gave: Overføring av midler fra en giver som er i live. I forhold til beregningen av arveavgift sidestilles gave med arv.

Kilde: Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift

Arveavgift

Til barn som arvelater har oppfostret / til andre

De første 470 000 kr 0 % / 0 %

De neste 330 000 kr 6 % / 8 %

Overskytende 20 % / 30 %

Kommer arven/gaven fra et felleseie er de første 940 000 kr avgiftsfrie for livsarvingene. Når det gjelder utdelinger fra uskiftebo (med en gjenlevende) til andre enn livsarvinger, vil fribeløpet være på 470 000 kroner.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning