Gjør det selv

Nytt bord av restmaterialer

Bak hytteveggen lå en haug med gamle panelrester. Snekkeren fant frem et bord av villmarkspanel, og sammen med en stubbe som sto på tomta, ble det robuste salongbordet til.

Publisert Oppdatert

VERKTØY OG MATERIALER

Verktøy

  • Håndsag/kappsag
  • Skruer til å feste tverrplanken under bordet.
  • Store skruer til å feste beinstubbene til understellet.
  • Olje/beis til endestykker.

Materialer

  • En stubbe.
  • Restmaterialer av bord, helst tykke villmarkspanel.

1. Du lager dette bordet enklest ved hjelp av kappsag/gjærsag, men håndsag kan også brukes.

Bestem lengde og bredde på bordet. Dette bordet er 110 cm langt og har tre bord i bredden, som blir ca. 70 cm.

2. Villmarkspanelet er krokete i formen, og for ikke å få for store sprekker mellom dem, må du først rette av langsidene på det midterste panelet.

3. Legg de tre panelbordene inntil hverandre, opp ned. Fest dem til hverandre med to tverrgående trestykker, som skrues opp fra undersiden av bordet.

4. Til bordbein brukte snekkeren en rund trestamme som han delte i to med motorsag. Det er viktig at stammen blir kuttet rett.

5. La bordplaten ligge slik at de tverrgående trestykkene vender opp. Plasser de to beinstykkene oppå dem.

6. Bordbeina festes ved å skru fire skruer på skrå. Husk at de runde sidene på bordbeina skal vende utover.

7. Bordet er ferdig! Puss lett over bordplaten med sandpapir for å jevne ut overflaten. Når du kutter villmarkspanelet i lengden, og stubben i to, vil du få en lysere overflate på disse endene. Bruk olje eller beis for å få tilsvarende farge som på resten av bordplaten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning