Før og etter: Oppussing av fjellhytte

Trysilhytta fra 1977 var mørk og trang

Så fikk interiørdesigneren frie tøyler...

GOD PLASS: Siv tegnet en ny L-formet kjøkkenløsning, og hang overskapene over vinduene. Dette, kombinert med store skuffer under benken, resulterte i større plass og bedre løsninger for oppbevaring, også for barnebarna som nå rekker opp. Den nye innredningen fikk grå fronter og svarte skrog, helt i tråd med fargepaletten. Trancherbordet har dobbel funksjon. Den brukes til mat og avlastning, samt at den skjuler bærebjelken.
GOD PLASS: Siv tegnet en ny L-formet kjøkkenløsning, og hang overskapene over vinduene. Dette, kombinert med store skuffer under benken, resulterte i større plass og bedre løsninger for oppbevaring, også for barnebarna som nå rekker opp. Den nye innredningen fikk grå fronter og svarte skrog, helt i tråd med fargepaletten. Trancherbordet har dobbel funksjon. Den brukes til mat og avlastning, samt at den skjuler bærebjelken. Foto: Privat og Per Erik Jæger
Publisert Oppdatert

En har an­svaret for sa­la­ten og en an­nen kut­ter grønn­sa­ker. Den tredje har fått i oppdrag å dek­ke bor­det. Hel­dig­vis er skuf­fe­ne i ak­ku­rat pas­se høy­de til at små bar­ne­hen­der rek­ker opp til ut­sty­ret. Og med den nye kjøk­ken­løs­nin­gen er det plass til dem alle sam­men. Fire barn og en vok­sen. Når det er bes­te­mors­uke hos Liss Har­by på hytta hennes Lissabo, hjel­per alle til på kjøk­ke­net.

- Før oppus­sin­gen av hyt­ta var kjøk­ke­net trangt og uprak­tisk. Jeg er vel­dig for­nøyd med den nye rom­løs­nin­gen, sier Liss. Nå kan både sto­re og små kok­ke­le­re sam­men på kjøk­ke­net, og for oss er det litt av hyt­te­ko­sen at alle hjel­per til.

Hyt­ta, en Trybo Trysilhytte fra 1977, lig­ger i Try­silknuts Fjell­ver­den. Liss over­tok den et­ter fa­ren sin i 1992, og har si­den brukt den året rundt med sine to barn, og et­ter hvert fire bar­ne­barn. Så var det en høst­kveld for to år si­den, at Liss tit­tet rundt seg i stu­en. Plut­se­lig slo det hen­ne at alt var blitt så gam­mel­dags. De tre­hvi­te veg­ge­ne og gul­vet grod­de sam­men. Uten å vite hvil­ken ende hun skul­le star­te i, tok hun kon­takt med Hyt­te­liv i håp om få noen tips. Det ene dro det and­re, og det end­te i en full oppus­sing, med hjelp av in­ter­iør­de­sig­ner Siv Bren­ne og malingsprodusenten Nordsjö.

GOD FLYT: Interiørdesigner 
Siv ønsket å skape en flyt i 
rommet ved å fremheve 
dragerne og takvinduene med maling og panellakk, noe hytteeier Liss er fornøyd med. Disse detaljene er 
spesielle ved arkitekture
GOD FLYT: Interiørdesigner Siv ønsket å skape en flyt i rommet ved å fremheve dragerne og takvinduene med maling og panellakk, noe hytteeier Liss er fornøyd med. Disse detaljene er spesielle ved arkitekture Foto: Per Erik Jæger
DET SOSIALE PUNKTET: 
Spisekroken er hyttas samlingssted. Her nyter 
de utsikten fra de store vinduene, og maten de 
lager sammen. Spisebord og stoler er gamle Ikea-møbler som er malt. 
Sittebenken fra Jysk kjøpte Liss ny. Bord, stoler og benk er malt i ulike grå 
og grågrønne toner. 
Gardinene er fra Borge, 
og teppet er fra Kid.
DET SOSIALE PUNKTET: Spisekroken er hyttas samlingssted. Her nyter de utsikten fra de store vinduene, og maten de lager sammen. Spisebord og stoler er gamle Ikea-møbler som er malt. Sittebenken fra Jysk kjøpte Liss ny. Bord, stoler og benk er malt i ulike grå og grågrønne toner. Gardinene er fra Borge, og teppet er fra Kid. Foto: Per Erik Jæger
FØR OG ETTER: I stuen grodde vegger, gulv 
og tak sammen. Den grønne sofaen la føringen for interiørdesignerens valg av ny fargepalett. Liss ønsket å beholde den grønne sofaen, som ble utgangspunktet for Sivs farge-palett. De gylne veggene gir stuen en varm glød, og røde detaljer frisker opp sofaen. Bordet er fra Ikea, og vegglampene er fra Christiania Belysning.
FØR OG ETTER: I stuen grodde vegger, gulv og tak sammen. Den grønne sofaen la føringen for interiørdesignerens valg av ny fargepalett. Liss ønsket å beholde den grønne sofaen, som ble utgangspunktet for Sivs farge-palett. De gylne veggene gir stuen en varm glød, og røde detaljer frisker opp sofaen. Bordet er fra Ikea, og vegglampene er fra Christiania Belysning. Foto: Privat og Per Erik Jæger
MODERNE INNSLAG: Den nye, stramme peisen Odense fra Nordpeis gir både varme og et fint flammebilde i stuen.
MODERNE INNSLAG: Den nye, stramme peisen Odense fra Nordpeis gir både varme og et fint flammebilde i stuen. Foto: Per Erik Jæger
GOD ROMFØLELSE: Det malte gulvet lysner rommet, og den blanke flaten er en flott kontrast til de beisede, rustikke veggene.
GOD ROMFØLELSE: Det malte gulvet lysner rommet, og den blanke flaten er en flott kontrast til de beisede, rustikke veggene. Foto: Per Erik Jæger

Fjellets farger

- Jeg tok ut­gangs­punkt i en grønn sofa, som var for­holds­vis ny, og ut­ar­bei­det en far­ge­pa­lett med grått, grønt og svart, med noen drypp av en frisk terrakottafarge, sier Siv. Si­den hyt­ta ikke er så stor, er far­ge­pa­let­ten gan­ske be­skje­den. Da blir det ikke så ro­te­te. Det var et po­eng å frem­he­ve den sære­gne ar­ki­tek­tu­ren til Try­bo-hyt­te­ne, og ska­pe et drag gjen­nom rom­met ved å male ta­ke­ne og bei­se lim­tre­dra­ger­ne. Gjenbruk var også vik­tig.

Hyt­ta vir­ket mørk og stengt, syntes Siv – noe som ble løst ved å bei­se veg­ge­ne i en glø­den­de brun­to­ne. Et litt over­ras­ken­de grep for hytteeier Liss, som var redd det skul­le bli mørkt.

- Utro­lig nok er det blitt ly­se­re med de mør­ke veg­ge­ne. Det mal­te gul­vet og det lyse ta­ket gir hyt­ta en roms­lig og åpen fø­lel­se. Far­ge­ne er som hen­tet rett fra ter­ren­get rundt – jeg kal­ler det fjel­lets far­ger.  

Bestemors kjøkken og spi­se­plas­s fikk en ny, funk­sjo­nell løs­ning, og den gam­le kjøk­ken­inn­red­nin­gen ble byttet ut. Over­ska­pe­ne, som tid­li­ge­re steng­te for ly­set, hen­ger nå over vin­du­ene, slik at kjøk­ke­net ba­der i sol­lys. Den gjen­nom­gå­en­de grønn­far­gen hen­tes opp i rul­le­gar­di­ne­ne, og de gam­le spisemøblene er malt i en grå ny­an­se.

Lave skuf­fer og en tripp­trapp-krakk in­vi­te­rer bar­ne­bar­na til å del­ta i mat­­­la­gin­gen, noe de selv sy­nes er alle ti­ders. Taco er den sto­re fa­vo­rit­ten, og med en ny sit­te­benk og et trancherbord er det plass til både ma­ten og de små kok­ke­ne.

DET GRØNNE ROMMET: Alt var trehvitt før Liss beiset veggene og sengene og malte gulvet. De ulike rommene har fått hver sin hovedfarge. Det ene har grønne ruter, det andre har svarte ruter og i det siste er det brukt rødt. Alle rommene har fått nye, svarte kommoder fra Bohus.
DET GRØNNE ROMMET: Alt var trehvitt før Liss beiset veggene og sengene og malte gulvet. De ulike rommene har fått hver sin hovedfarge. Det ene har grønne ruter, det andre har svarte ruter og i det siste er det brukt rødt. Alle rommene har fått nye, svarte kommoder fra Bohus. Foto: Privat og Per Erik Jæger
OPPBEVARING: Det innebygde garderobeskapet er malt i den samme gjennomgående gråfargen. Nattbordslampen er fra Feel interiør på Elverum. Terrakottafargen hentes opp i sengegavlen og pynteputer. Tekstilene er fra Borge.
OPPBEVARING: Det innebygde garderobeskapet er malt i den samme gjennomgående gråfargen. Nattbordslampen er fra Feel interiør på Elverum. Terrakottafargen hentes opp i sengegavlen og pynteputer. Tekstilene er fra Borge. Foto: Privat og Per Erik Jæger
BEDRE PLASS: Liss lagde selv en familiekøye av køyesengen på det ene rommet.
BEDRE PLASS: Liss lagde selv en familiekøye av køyesengen på det ene rommet. Foto: Privat og Per Erik Jæger

Hel­årshyt­te

Interiørdesigner Siv er im­po­nert over ar­beids­inn­sat­sen til hytteeier Liss, og kal­ler hen­ne en skik­ke­lig hyt­te­dame. Fle­re av de nye løs­nin­ge­ne har Liss la­get selv, og hun er ikke redd for å ta i et tak med ham­mer og sag.

- Det er klart det var slit­somt, men også utro­lig gøy. Det er moro når vi be­gyn­ner å se re­sul­ta­tet av ar­bei­det. Heldigvis har jeg fått god hjelp underveis, av kameraten min Rolf Jakob.

På Lissabo varer se­son­gen hele året. Liss rei­ser dit så fort hun har fri, gjer­ne rett et­ter kvelds­vak­ten sin som hjelpepleier. For da kan hun våk­ne på hyt­ta og ta fro­kos­ten på ve­ran­da­en mens hun plan­leg­ger da­gen ut fra væ­ret.

Men det er ikke all­tid hun våk­ner ale­ne. Er det bes­te­mors­uke, li­ker de best å sove sam­men, alle fem. Da kry­per de opp i den nye fa­mi­lie­køya som rom­mer alle. Fire barn og en vok­sen.

Alle fargene er fra Nordsjø, og alle tekstilene er fra Clarke & Clarke, Borge.

SYSTEMATISK OPPBEVARING: De praktiske hyllene 
er kjøpt på Kremmerhuset. De er akkurat passe store 
til at hvert soverom får sin egen hylle til tannkrus.
SYSTEMATISK OPPBEVARING: De praktiske hyllene er kjøpt på Kremmerhuset. De er akkurat passe store til at hvert soverom får sin egen hylle til tannkrus. Foto: Privat og Per Erik Jæger
SELVSNEKRET: Liss lager gjerne sine egne løsninger. 
Baderomsmøbelet og knaggrekken har hun satt sammen selv. Siden det ikke er en dør inn til vaskerommet, foreslo 
Siv en tekstilgardin for å skjerme det av fra resten av hytta.
SELVSNEKRET: Liss lager gjerne sine egne løsninger. Baderomsmøbelet og knaggrekken har hun satt sammen selv. Siden det ikke er en dør inn til vaskerommet, foreslo Siv en tekstilgardin for å skjerme det av fra resten av hytta. Foto: Per Erik Jæger
FARGER:
Tak inne: Lys skifer panellakk
Vegger, vinduer, taklister, gulvlister, rundstokker i taket: Panel Oak 1010 panellakk
Innerdører, gerikter, søyle/bæring i kjøkkenet, senger: Panel Oak 1010 panellakk
Gulvet: Grey Step 1168 15 glans
Spisebord, stol vaskerom: Intense Paris 15 glans
Spisestoler: Dusky Le Havre 15 glans
Vegghyller vaskerom: Dusky Le Havre, Glowing Calais og Illuminated Calais, alle 15 glans
Tranchebord: Mystical Le Havre, 15 glans
Sittebenk i kjøkken og garderobeskap i hovedsoverommet: Glowing Calais
FARGER: Tak inne: Lys skifer panellakk Vegger, vinduer, taklister, gulvlister, rundstokker i taket: Panel Oak 1010 panellakk Innerdører, gerikter, søyle/bæring i kjøkkenet, senger: Panel Oak 1010 panellakk Gulvet: Grey Step 1168 15 glans Spisebord, stol vaskerom: Intense Paris 15 glans Spisestoler: Dusky Le Havre 15 glans Vegghyller vaskerom: Dusky Le Havre, Glowing Calais og Illuminated Calais, alle 15 glans Tranchebord: Mystical Le Havre, 15 glans Sittebenk i kjøkken og garderobeskap i hovedsoverommet: Glowing Calais

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning