Høyde på luftepipe?

Lufting fra svartvannstank, hvor høyt over tak skal dette føres?

Publisert Oppdatert

Vi bygger en ny hytte med innlagt vann og med Haco anlegg for gråvann samt fast tank for svartvann. Luftingen av avløpene er ført over tak (Larvik-taket). Hvor høyt over tak eller møne bør dette føres? Hytta ligger i Eggedal på ca. 900 m o h., fritt og åpent mot vest, men det er noe trær rundt.

Det er flere faktorer som spiller inn, men hovedregelen er at luftingen bør gå 80 cm over mønet, for å unngå fare for vindnedslag i form av turbulens når vinden kommer over mønet, og av hensyn til best mulig oppdrift i pipa. 80 cm o/møne på tak brattere enn 30 grader er en gylden regel. Hvis fremherskende vindretning blåser mot den siden av mønet som ventilasjonspipa er på, kan man fire litt på høydekravet, ettersom faren for vindnedslag (fra motsatt retning) er mindre.

Føler du at pipa blir kritisk høy, kan en vindvifte eller elektrisk vifte gi muligheter for å senke høyden. Her er det jo ikke snakk om ev. gnister som i en røykpipe.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning