Fundamentering

Hvordan hindre hytta i å sige?

Publisert Oppdatert

Vi er i ferd med å bygge på vår eksisterende fjellhytte. Opprinnelig hytte er fra 1972 med ringmur på morene. Nå i de siste årene har hytta "seget" i ett av hjørnene, men er tilnærmet i vater om vinteren, da telen retter opp.Mitt spørsmål er:

1. Hva vil være den beste fremgangsmåten for å rette opp og stanse utviklingen (drenering/etterisolering etc.)?

2. Og hvilken type grunnmur og drenering anbefales på tilbygget (bygges sammen med eksisterende hytte)?

Det kan vel ikke være så enkelt som at takvannet ledes ned ved det hjørnet som "krangler"? Led alltid takvannet langt vekk, slik at det ikke samler seg og skaper problemer.

Men ellers: Det er ikke så lett å svare konkret uten å kjenne grunnforholdene, og spørsmålet er om det holder med drenering av kun det hjørnet som er utsatt for tele, eller om det bør lages en omfangsdrenering, som ganske sikkert vil løse alle problemer.

Jeg ville nok gått for en slik drenering, som legges både rundt den gamle delen og hele det nye tilbygget. En drensledning graves ned litt utenfor eksisterende og nye fundamenter som en "slynge", og må ligge 10-20 cm under laveste fundamentnivå, slik at den fanger opp alt vann over.

Dermed senkes vannstanden i bakken, og telehivet fjernes. Men den virker kun dersom den blir liggende frostfritt. Blir ledningen for grunn (mindre enn ca 1-1,5 meter) må det markisoleres over ledningen, inntil eksisterende grunnmur eller pilarer.

Isolasjonsbredden må være minst 1 meter utenfor dreneringen, og det kan også være lurt å sette opp en stående "isolasjonsvegg" i ytterkant, slik at du stenger kulde sideveis. Omfyllingen under, innenfor og over isolasjonen må bestå av drensmasser, som lett leder vannet ned.

Og en ting til: Utløpet av drensledningen må ledes til et laverliggende, frostfritt nivå, så langt unna som mulig. Gjerne en steinsatt kulp.Oppretting av selve muren er neppe mulig å få til - dere må nok leve med at den har seget, og heller mure under eller slå inn klosser eller kiler mellom mur og bunnsvill.

Antakelig blir det behov for å jekke opp hjørnet noe. Et par vanlige biljekker (garasjejekker) gjør underverker, men gå varsomt frem.Jeg tror ikke det er lurt å markisolere tilbygget når det ikke er gjort på det opprinnelige. Det blir forskjellige løsninger, mens man generelt bør bestrebe seg på fundamentlikhet.

Men siden to grunnmurer blir umulig å få koblet tett sammen når de ikke står på fjell, ville mitt valg i for tilbygget være pilarer plassert på en ca 50x50 cm betongfundament eller betonghelle i samme dybde som opprinnelig mur. Med en dyp og god drenering rundt (som nevnt over) vil jeg tro på en telefri og fin løsning.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning