Test av hyttedo: forbrenningstoalett med urintoalett

Forbrenningstoalett med eget urintoalett ved siden av

Smart løsning.

Publisert Oppdatert

Eiere av forbrenningstoalett med eget urintoalett ved siden av

Antall svar: 38

1. Har hatt utedoet i snitt: 3,6 år. Det eldste er 13 år og det yngste er 3 måneder.

2. Hytteeierne synes det var i forholdsvis enkelt å installere det selv, i snitt så svarte de 1,8 hvor 1 er latterlig enkelt og 5 var nesten umulig.

3. De aller fleste synes dette toalettet er nesten latterlig enkel å bruke og rengjøre. I snitt ble poengsummen 1,39  hvor 1 var latterlig enkel og 5 var nesten umulig.

4. De fleste hytteeierne er nesten ikke plaget med lukt inne i toalettrommet. I snitt ble det 1,35 hvor 1 var aldri og 5 er hele tiden.

5. En gjennomsnittlig oppfattelse av at doen er svært enkel å tømme. Snittet her landet på 1,38.

6. Ingen av respondentene har gitt 4 eller 5 på spørsmålet om hvor enkelt de syes det er å tømme dassen.

7. 1,8 ble snittet hvor hytteeierne svarte på hvor krevende ettersyn og vedlikehold av toalettet er. 1 er aldri og 5 er to ganger i året.

De 38 eierne av denne type hyttedo har i gjennomsnitt hatt toalettet på hytta i litt over tre og et halvt år. Alle brukerne av forbrenningstoalett med eget urintoalett ved siden av er fornøyde. Kun et fåtall har noe negativt å si om denne type hyttedo.

Det er to typer produkter som er representert blant de 38 svarene. Det er 27 stykker som svarer at de har et hyttedo fra Cinderella og 11 stykker som eier et hyttedo fra Incinolet.

Uavhengig av hvilket produkt de 38 svarene inneholdt så synes hytteeierne det var enkelt å installere toalettet selv og at det er svært enkelt å både bruke og rengjøre.

Lukt er de lite plaget med, det er enkelt å tømme og det er heller ikke spesielt krevende å vedlikeholde.

Det er ikke mye som skiller de to produktene fra hverandre, men det var flere som hadde kommentarer til produktet fra Cinderella enn fra Incinolet. Derfor vil du nedenfor se at omtalen av førstnevnte produkt er litt mer utfyllende enn det andre.

Cinderella hyttedo

De fleste eierne av denne type forbrenningstoalett mener det er enkelt og renslig, ja noen mener det rett og slett er helt genialt. I alle fall når du først forstår deg på hvordan du skal bruke det.

Å bytte fra biodo til forbrenningstoalett har vært overraskende positivt for en av eierne. En annen skriver at de har vært opp til 14 personer på hytten samtidig og hyttedoen har fungert veldig bra. Få er plaget med urinlukt.

Positive ting som er verdt å legge merke til er at på grunn av gassforbrenningen blir det også litt oppvarming i rommet lyder en av kommentarene. Brukerne av dette toalettet har ikke strøm på hytta, så dette har lettet toalettproblemet for dem.

Utfordringer

Mens noen kommenterer at det bruker litt mer gass enn forventet og at det kan lukte litt brent, mener andre at det tar forholdsvis lang tid å tømme doen. Noen kommentarer i denne sammenhengen lyder slik:

"Det blir litt brent lukt ute, der røyken kommer ut. Kan lukte litt vondt, så ikke monter doen/lufterøret mot en vegg dere sitter ved på utsiden! Eventuelle rør bør gå opp og ut på taket."

"Det tar lang tid ved tømming. Cirka en time for å kjøle ned etter siste forbrenning, 45 minutter til å tømme ut asken, den må stå i cirka en halvtime med vann for å få ut det fastbrente, deretter en time med forbrenning av en liter vann for å rense katalysatoren. Først da kan neste trengende levere neste ladning. Blir litt bedre ved å ha en reservebeholder. Da slipper man de 45 minuttene til tømming og stå i bløt. Redningen er også urintoalettet ved siden av. Da er det bare “bommelibommen” som må vente."

Flammer opp av skålen

En av de som svarte på testen vår skriver at de hadde et uhell hvor flammen stod opp av doskålen. Forrige eier hadde nemlig ikke sjekket at alt avfallet var kommet ned i forbrenningskammeret slik at det ble en åpning ned til forbrenningen. Rådet her er at man bør opplyse om at en må sjekke at luken er lukket igjen før en trykker på startknappen. Viktig å sjekke for å unngå brannskader både her og der.

Incinolet hyttedo

Flere av brukerne av denne type forbrenningstoalett mener det passer perfekt til en storfamile mens en av brukerne skriver at vedkommende akkurat har fått montert toalett nummer to for å øke kapasiteten ved de store høytider. Enkelte trekker frem at det må tømmes litt oftere enn angitt og at man ikke må bruke for mye dopapir.

Det som trekker litt ned her er at noen mener forbrenningsdelen er litt for høyt og setet er litt for lite, men ellers en fremgang fra Mulltoa som de hadde tidligere.

En av brukerne kommenterer at det hender det lukter litt fra urintoalettet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning