Test av hyttedo

Hva slags hyttedo er best?

419 hytteeiere har hjulpet deg med å velge riktig hyttedo.

HYTTEDO: Vi har bedt hytteeiere beskrive sin hyttedo for oss. Det har vi samlet i en stor brukerundersøkelse av hyttedoer.
HYTTEDO: Vi har bedt hytteeiere beskrive sin hyttedo for oss. Det har vi samlet i en stor brukerundersøkelse av hyttedoer. Foto: FOTO: Produsenten
Publisert Oppdatert

Spørsmål i testen om hyttedo

1. Produktnavn på toalett
2. Hvor lenge har du hatt toalettet?

3. Hvis du installerte det selv, hvor vanskelig var det? (Skala 1 til 5, der 1 er latterlig enkelt og 5 er nesten umulig)

4. Hvor enkelt er toalettet å bruke? Daglig bruk samt rengjøring (Skala 1 til 5, der 1 er latterlig enkelt og 5 er nesten umulig)

5. Er dere plaget av lukt inne i toalettrommet? (Skala 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er hele tiden)

6. Hvor enkelt synes du det er å tømme toalettet?

Her svarer du bare om du har biodo eller forbrenningsdo. Skala 1 til 5, der 1 er latterlig enkelt og 5 er alt for komplisert

7. Hvis du svarer 4 eller 5 her, hvorfor er det komplisert? (Her svarer du bare om du har svart 4 eller 5 på foregående spørsmål)

8. Hvor krevende er ettersyn og vedlikehold av toalettet? (Skala 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er to ganger i året)

9. Andre positive eller negative kommentarer (Ting du synes det er verdt å kommentere, men som ikke er dekket av de andre spørsmålene)

Valg av hyttedo er noe av det som opptar hytteeiere aller mest. Derfor har Hytteliv laget en brukerbasert undersøkelse om hyttedoer.

Med hele 419 svar er dette den mest omfattende guiden til hyttedoer i Norge.

Vi har definert syv kategorier hyttedoer og bedt brukere om å svare på en liste definerte spørsmål om sin hyttedo. På grunnlag av alle svarene som ble sendt inn har vi laget denne guiden til ulike typer hyttedoer  (se kategorier og antall svar til høyre).

Under følger en oppsummering av resultatene - du finner flere detaljer i artiklene for hver kategori under.

Enkelte modeller av hyttedo skiller seg ut

I noen av de ulike kategoriene for hyttedo er det enkelte modeller som dominerer i antall innsendte svar. For eksempel er det flest biologiske toaletter fra Vera. De får i gjennomsnitt litt bedre omtale enn hyttedoene fra Mulltoa og TODO.

Når det gjelder forbrenningstoalett, er det Cinderella som dominerer med antall innsendte svar. Det merket får litt mer positiv omtale enn modellene fra konkurrenten Incinolet.

Det er mange ulike modeller og produktnavn i de fleste av de syv ulike hyttedo-kategoriene.

Du kan lese mer om hver enkelt test i egne saker. Vi har først og fremst valgt å presentere hovedtrekkene fra alle de innsendte svarene her:

Utedo

Gjennomsnittlig alder på en utedo er mye høyere enn hos de andre typene hyttedo. Naturlig nok kanskje da mange eldre hytter har en hjemmesnekret utedo som folk har beholdt.

I gjennomsnitt har folk eid utedoen i over 28,3 år.

Den eldste utedoen i undersøkelsen vår er faktisk hele 90 år, mens den yngste er ett år gammel. Hjemmesnekret den også, så det er fremdeles noen som velger å bygge en egen hyttedo i stedet for å investere i en annen type toalett på hytta.

Folk synes det var enkelt å installere den selv. Enkelte av hytteeierne svarte også at utedoen stod der da de kjøpte hytta. Dette kan være en av grunnene til at det ble registrert som "latterlig enkelt" å installere det selv.

De aller fleste synes utedoen er middels enkel å bruke og rengjøre, og de fleste hytteeierne er sånn passe plaget med lukt inne i toalettrommet.

Som noen påpeker: "Selvfølgelig. Det er en utedass!". Det er også en middels oppfattelse av at det er enkelt å vedlikeholde den.

Eierne av et utedo trekker frem naturopplevelsen som noe av det fine med å eie denne type hyttedo i tillegg til at de mener det er en trivelig plass, en rimelig løsning og en gammel kulturarv. Enkelte har også et bilde av Kong Haakon på veggen, slik det gjerne var før i tiden.

At det er litt kaldt å sitte på utedoen om vinteren når vinden kommer nedenfra og opp, trekker opplevelsen ned, og enkelte synes også det er litt skummelt å rusle over tunet i nattens mulm og mørke når man absolutt bare må på do. Fluer, litt stram lukt og at det ikke er så veldig stas å tømme trekkes også frem.

Les brukernes erfaringer med utedo her

Biologisk toalett

Prinsippet for denne typen hyttedo er ifølge NIBO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) at fuktighet (urin) fordampes og det faste avfallet (avføring) brytes ned til kompost. Den bruker ikke vann og skal ikke kobles til offentlig kloakk.

Det er det  nest høyeste antallet i denne testen som har biologisk toalett. Eierne har hatt det i gjennomsnitt nesten 11 år. Det eldste er 40 år og det yngste er ett år.

Folk synes det var middels enkelt å installere det selv. Det er litt enklere å bruke og rengjøre enn utedoen, og de fleste hytteeierne er lite plaget med lukt inne i toalettrommet. De mener også det er helt greit å vedlikeholde.

Til tross for at de fleste mener det biologiske toalettet er enkelt å tømme, er det likevel enkelte som mener det er nesten umulig. Grunnene til dette er blant annet at komposteringen ikke virker, det er dårlig fordamping og man må nærmest ligge under hytta for å snurre og tømme hyttedoen.

Les brukernes erfaringer med biologisk toalett her

Biologisk toalett med urinseparering

Mange velger toalett med egen urinseparering. Det gjelder også biologiske toalett.  Eierne av denne type toalett har hatt det i gjennomsnitt 5,8 år. Det eldste er 30 år og det yngste er kun seks måneder. De fleste mener det var forholdsvis enkelt å installere selv og det er også noen som skriver at doen var installert når de kjøpte hytta. Dette kan være grunnen til at de mener det er latterlig enkelt å installere.

Enkel å bruke, lite plaget med lukt og helt middels å tømme og vedlikeholde. Kun fire av de innsendte svarene sier noe om at man mener det er nesten umulig å tømme. Grunnene til dette er blant annet at det er tungt å løfte ut bøtten, eller kammeret. I tillegg nevnes det at det kreves at hele toppen med avtrekksvifte og slange løftes vekk før bøtten kan fjernes.

Generelt er folk fornøyde med egen urinseparering til det biologiske toalettet. Det føles akkurat som hjemme, det er luktfritt og ukomplisert å bruke.

Les brukernes erfaringer med biologisk toalett med urinseparering her

Forbrenningstoalett

En slik type hyttedo forbrenner innholdet til aske ved høy temperatur. Det finnes modeller som er drevet med strøm, og til strømløse hytter er det modeller som er drevet med gass.

Dette er den type hyttedo som kommer høyest opp på listen over antall svar. Hele 135 av de totalt 419 svarene vi fikk inn, er fra eiere av et forbrenningstoalett. Gjennomsnittlig alder på hyttedoene er 4,6 år, det eldste er 13 år og det yngste er en måned.

De aller fleste mener det var enkelt å installere det selv. Det er også enkelte som skriver at doen var installert når de kjøpte hytten, eller så fikk de profesjonell hjelp til å installere det.

Hyttedoen er enkel å bruke og rengjøre, og middels å vedlikeholde. Svarene når det gjelder lukt og hvor enkelt det er å tømme skiller seg litt ut fra de andre hyttedoene i denne undersøkelsen. De aller fleste mener det er veldig enkelt, ja nesten latterlig enkelt å tømme og de er nesten ikke plaget med lukt.

Det er likevel fem som mener denne doen er bort i mot umulig å tømme. Grunnen til dette er ufullstendig forbrenning tross gjentatt service, at avfallet brenner seg veldig fast slik at det er nesten umulig å få det løst og at hyttedoen må tømmes daglig med mange folk på hytta samtidig. En av brukerne sier også at denne type toalettløsning øker stressnivået hver gang de er på hytta, så de skal bytte den ut med en snurredass.

Det er likevel flest positive kommentarer til et forbrenningstoalett. Folk mener det er lettvint og greit, hygienisk og det tar liten plass. Enkelte mener det er litt for mye støy, brent lukt over hele hytteområdet og litt for liten kapasitet når det er mange personer på hytta samtidig.

Les brukernes erfaringer med forbrenningstoalett her

Forbrenningstoalett med eget urintoalett ved siden av

Denne typen hyttedo har folk eid i gjennomsnitt 3,6 år. Det eldste er 13 år og det yngste er tre måneder. De fleste eierne synes det var i forholdsvis enkelt å installere det selv. Folk synes i gjennomsnitt at det er latterlig enkelt å bruke, de er nesten aldri plaget med lukt, det er svært enkelt å tømme og det kreves nesten ikke vedlikehold. Siden det var ingen som svarte at de synes det er komplisert å tømme, var det heller ingen kommentarer rundt dette.

Til tross for at noen skriver at de må tømme hyttedoen litt oftere enn angitt og at det har vært litt trøbbel med selve forbrenningsprosessen, er folk veldig fornøyde med denne type hyttedo. Noen mener det rett og slett er helt genialt, at hele familien klarer å bruke det og at det er god kapasitet til mange personer samtidig på hytta. En av dem som skriver til oss sier at de faktisk har vært opp til 14 personer som har benyttet seg av hyttedo-fasilitetene i løpet av samme periode, uten problemer.

Les brukernes erfaringer med forbrenningstoalett med eget urintoalett her

Vanntoalett med samletank

Eierne av denne typen hyttedo har hatt toalettet i gjennomsnitt like lenge som de med forbrenningstoalett, nemlig 4,6 år. Det eldste er 12 år og det yngste er en måned.

Hytteeierne synes det var forholdsvis enkelt å installere det selv. Det er også enkelte som skriver at doen ble installert av en profesjonell. Hyttedoen er ifølge de fleste latterlig enkelt å bruke og rengjøre, og det er ingen som er plaget med lukt inne i toalettrommet. Helt middels å vedlikeholde.

Dette er også et hyttedo som fungerer fint med mange folk på hytta samtidig. Et råd fra en av leserne er å gå til innkjøp av stor tank. Det blir fort dyrt om tanken må tømmes flere ganger i året. En annen leser skriver at de er glade for endelig å ha en ordentlig do på hytta. Så nå kan de bare slappe av og nyte livet. De var så leie av den obligatoriske hyttedo-praten og problemene som en alltid har med andre typer hyttedoer.

Flertallet har et vanntoalett med samletank fra Jets, og at det er flere som har byttet fra Cinderella. Det er flere som kommenterer at de er misfornøyde med toalett fra Cinderella. En  av grunnene er at dette ikke maktet å holde unna for mange besøkende i de periodene man var flere enn fire på hytta, skriver en leser. I tillegg nevnes det sjenerende lukt både inne og ute.

Les brukernes erfaringer med vanntoalett med samletank her

Vanntoalett med biomottak

Dette er den typen hyttedo som er representert med færrest innsendte svar (14 stk), og gjennomsnittlig alder er 2,1 år hvor det eldste er 5 år og det yngst er tre måneder.

Alle mener det var helt middels enkelt å installere det selv, og det er desidert den type hyttedo som folk mener er enklest å bruke, rengjøre og enkelt å vedlikeholde. Ingen er heller plaget med lukt. Alle som har denne type hyttedo har et av typen Jets, med unntak av en som har et fra Aqua Green Bio til infiltrasjon.

De aller fleste er svært fornøyde med denne type hyttedo. Det er pent, praktisk og tilnærmet samme type toalett som man bruker i boliger, i følge et av de innsendte svarene. Det bruker også svært lite vann og er en av de beste investeringene enkelte har gjort.

Det er ingen spesielt negative kommentarer rundt denne type hyttedo.

Les brukernes erfarginer med vanntoalett med biomottak her

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning