Festekontrakt

Retten til innløsning har IKKE falt bort med de nylig avsagte høyesterettsdommene, slik innsenderens grunneier hevder.

Publisert Oppdatert

Jeg har en festekontrakt som er inngått 08.01.1979. Jeg har vært innforstått med at jeg kan løse inn denne pr. 08.01.2009 etter bestemmelsene i tomtefesteloven § 32. Grunneier sier at Høyesterett har erklært innløsningsbestemmelsene for grunnlovsstridig slik at jeg ikke kan løse inn allikevel. Er det riktig?

Nei, innløsningsretten er ikke berørt av de dommene som Høyesterett avsa tidligere i høst. Det som ble erklært å være i strid med grunnloven er de bestemmelsene som fastsetter innløsningssummen. Det ble bl.a. antatt at å kreve innløsning til 40 % av tomteverdi er i strid med Grunnlovens bestemmelser om full erstatning når denne blir lavere enn 20 ganger festeavgift. Du kan si til grunneier at du fortsatt kan løse inn, men til en lavere sum. Sånn sett innebærer dommene en styrking av festerens rettigheter på bekostning av grunneier.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning