Festeavgift og innløsning

Hva er riktig festeavgift, og til hvilken pris kan innløsningen skje?

Publisert Oppdatert

Vi kjøpte hytte i 2000 og grunneier signerte på festekontrakten. Der fremgikk det at festeavgiften er 200 kroner etter regulering i 1975, da forrige eier overtok. I 1988 sendte grunneier krav til forrige eier om at avgiften skulle oppreguleres til 1000 kroner. Nå hevder han at dette beløpt skal danne utgangspunkt for videre regulering. Dette kravet ble aldri akseptert av forrige eier. Jeg mener vi skal regulere 200 kroner iht. prosentvis endring av konsumprisindeks fra 1975 og til i dag, og deretter regulere hvert 10. år. I forbindelse med forhandlinger om kjøp sier grunneier at vi kan få innløst til takst. Festekontrakten er fra 1958 og løper i 99 år. Jeg gjør oppmerksom på at grunneier har mange festekontrakter.

I prinsippet har du rett: Grunneier kan ikke regulere avgiften med utgangspunkt i et krav om oppregulering som aldri ble akseptert. Du skriver videre at avgiften ble oppregulert til 200 kroner i 1975. Jeg understreker at grunneier iht. overgangs- bestemmelsene i Tomtefesteloven § 15, annet ledd, har rett til å oppregulere avgiften iht. prosentvis endring av konsumprisindeksen fra kontrakten ble inngått. Iht. kontrakten var opprinnelig avgift i 1958 100 kroner. Tar vi 100 kroner i 1958 utgjør dette 1041 kroner i 2006. Det innebærer at lovlig regulering skulle bli 1041 kroner. 1000 kroner i 1988 utgjør 1530 kroner i 2006. Det kan kanskje være fornuftig å akseptere dette likevel. Dette er ikke mange penger for en tomt, og det kan være greit å ha et godt forhold til grunneier.

Når det gjelder innløsning kan dette skje etter 30 år, og deretter hvert 10 år. Det vil i prinsippet si at du kan innløse i 2008. Pass på at du fremmer krav om innløsning senest ett år før innløsning kan gjøres gjeldende. Etter gjeldende bestemmelser i tomtefesteloven skjer innløsning til 40 % av tomteverdi. Som du selv indikerer, er det ikke gitt at du har innløsningsrett ettersom grunneier har mange festetomter.

Husk likevel at unntak fra innløsningsretten gjelder kun når grunneier driver landbruk og summen av inntekter fra dette og bortfeste er over 5 % av gårdens nettoresultat. Dersom du ikke har innløsningsrett, kan dere inngå en frivillig avtale. Men i så fall må dere bli enige, ettersom grunneier ikke er bundet til å selge til 40 %.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning