Erstatte bærevegg med bjelke

En bærevegg skal fjernes og erstattes med en jernbjelke. Hvilken type skal velges?

Publisert Oppdatert

Jeg har tenkt å fjerne deler av en bærevegg i hytta, men er litt usikker på hvordan jeg skal erstatte denne med ny bæring. Veggen skal fjernes for å få utvidet stua med et rom som tidligere har fungert som vedbod, men problemet er at takstolene hviler på denne. Jeg har tenkt å montere en jerndrager som erstatning for den gamle veggen (2,9 m). En limtredrager vil ta for mye av takhøyden som bare er 1,85 m ved veggen. Hvilken type (profil) av jerndrager bør jeg bruke? Ønsker at den skal ta så lite takhøyde som mulig.

Jeg mener at en HEB-bjelke i stål er mest effektivt her. Det er en såkalt "bredflensbjelke", der bredden på "flensene" og "steget" (som holder sammen de horisontale flatene) er omtrent like brede.

Profilen gir også god plass til spikerslag på hver side av flensen. Punktlasten i hver ende av bjelken må forankres godt til opplagspunktet og føres trygt ned til fundamentet. Men husk at stålbjelker er tunge. En HEB 100 vil veie ca. 60 kilo.

Slike bjelker er neppe "hyllevare" hos byggevarehuset, men de vil kunne bestille riktig bjelke for deg når du vet tallet for maksimal lokal "snølast", taktype (papp, plater eller takstein) og "lysåpning" (i dette tilfelle 2,9 m).

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning