Do på hytta

Hvordan sikre tilstrekkelig ventilasjon?

Publisert Oppdatert

"Hjelp", vi skal bygge hytte og er veldig forvirret over alle doløsninger som er en form for mulldo, og tror vel i dag at valget vil falle på en Snurredass.

Men dette vil vel bli umulig hvis jeg bestemmer meg for å støpe ringmur og hel såle under hytta. Kanskje det må bli støpte vanger og pilarer, vet ikke enda.I den forbindelse har jeg noen spørsmål jeg lurer på om dere kan svare meg på.

Hytta skal ikke ha innlagt strøm, men belysning, tv, osv. skal betjenes med 12 V solcellestrøm og ett dieselaggregat. Aggregatet vil vel gå ca. 3-5 t pr. dag, de dagene hytta blir brukt, (som forhåpentligvis vil bli ofte, i hvert fall om sommeren).

1. Vil det være hensiktmessig å velge en type snurredass med varmekabel som da vil være tilkoblet de timene aggregatet går, eller vil ikke dette hjelpe på komposteringen nevneverdig i og med at den ikke kan være tilkoblet hele døgnet? Mener å betjene avtrekket med både 12 V vifte og vindvifte (kule på toppen av avtrekksrør), slik at 12 V vifta kan stå på når hytta besøkes, og at vindvifta vil betjene avtrekket mens hytta ikke er i bruk. Skulle vel da sikre oss mot lukt inne. Men jeg vet at slike doløsninger til tider vil gi noe ubehagelig lukt ute rundt hytta.

2. Hva kan man gjøre for å unngå dette? Kunne det ikke være en løsning å montere et filter med aktivt kull i lufterøret?

3. Vil dette da eventuelt hindre gjennomstrømmingen av lufta, slik at risikoen for luktproblemer inne vil bli større?

Det å velge en form for stor biodo er en god løsning. Både fordi du kan kvitte deg med alt som er av kjøkkenavfall, og fordi du håndterer avfallet på egen tomt. Alt går jo over til jord! Men det er altså viktig å bruke doen som kompostbinge og tilsette en neve torvstrø e.l. etter hvert eneste besøk. Dermed blir massen mer porøs og nærmest luftfri.

Ellers er jeg enig i at det er mange forskjellige doer. Alle fungerer nok slik de skal, og det er helt umulig - og heller ikke riktig - å anbefale én fremfor en annen. Men det å ha en biodo (f.eks. Snurredass) i en kald kjeller er ikke lurt. Doen vil fungere som en ren oppsamlingstank, og komposteringen vil ikke begynne før du spar ut avfallet eller setter beholderne ut i friluft og iallfall litt varme. Og er det snakk om støpt gulv på grunn, vil en slik do ikke kunne innpasses.

En løsning er som du selv sier, å bruke pilarer, iallfall på den siden doen skal plasseres, slik at sol og luft kommer til. Men for full effekt er det viktig at dette blir på en solside, på en kald nordside blir effekten heller liten - om enn bedre enn bare i kald krypkjeller.

En annen - og etter min mening bedre løsning i dette tilfellet - er å bruke en skråbunnsdo (f.eks. en Muldo-type). Disse doene plasseres på grunnmuren, med skråtanken stikkende ut i sollyset, slik at doen og innholdet oppvarmes effektivt.Det har ingen hensikt med varmekabel kun noen korte timer enkelte dager. Kabelen trenger lang tid på å bli varm, og så skal den snart skrus av igjen. En stor biodo har stor kapasitet, og tilsvarer kontinuerlig bruk (hver eneste dag) av iallfall 2 personer.

En kombinasjon av vindvifte og 12 volts vifte høres umiddelbart fornuftig ut, dersom dere greier å få til en løsning slik at den ene viften ikke stenger for den andre. I utgangspunktet tror jeg jeg hadde greid meg med kun én, og da helst en 12 volts som går kontinuerlig. Viften vil trekke luften ut, og selve dorommet blir fullstendig luktfritt.

Ellers skal det ikke monteres filtre eller noe som helst i lufterøret. Oppdriften er svak nok fra før, og selv "uskyldige" ting som spindelvev hindrer effektivt! Gjør det derfor til regel hvert eneste år å rense røret med en fille for å unngå svak igjentetting og lukt inne. Husk at lufterøret må være høyt nok, det må ikke være trær eller grener kloss innpå eller over (hindrer oppdrift, eller presser luften ned mot bakken), og det skal ikke være ventilasjon i selve dorommet.

Evt. kan det være en friskluftventil i setehøyde eller lavere, men aldri høyere. En ventil oppe på veggen vil lett føre til at luften fra doen trekker ut gjennom setet og ut i rommet (letteste vei).

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning