Disposisjonsrett

Søsteren ønsker å være på hytta alene. Det ønsker ikke broren. Hvordan kan dette løses?

Publisert Oppdatert

Jeg eier en hytte ved sjøen sammen med min bror. Vi greier ikke å bli enige om fordeling av bruken, bl.a. insisterer han på være på hytta sammen med meg og min familie. Vi ønsker derimot å være alene der når vi disponerer den. Har dere noen råd?

Det naturlige er at dere lager en sameieavtale som også kan ha bestemmelser om fordeling av bruken. En praktisk måte er at dere bruker hytta annethvert år med skifte 15.07. Da har dere hhv. halve og siste del av sommeren annenhver gang. Den som stenger hytta er den som åpner.

Hvis dere ikke blir enige kan du begjære rettslig skjønn iht. sameieloven § 14 som bl.a. lyder slik: "Så langt det trengs for tenleg utnytting i samsvar med § 3, har kvar av eigarane krav på å få hele eller noko av utnyttingen skift og skipa såleis at han mest mogeleg får sin bruk for seg selv."

I prinsippet står skjønnet fritt til å fastsette en bruksordning, men det er mulig at de vil lytte til dine forslag dersom skjønnsmennene finner det fornuftig.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning