Byggemelding for å bygge seter?

Publisert Oppdatert

Kva reglar gjelder når ein skal bygge opp gammel seter?

Må ein sende byggemelding eller er det nok å sende varsel til dei kommunale myndigheiter. Seter ligger i stølsgrend.

Mvh M. N.

Ta kontakt med kommunen, da det kan være lokale reguleringer mht stølsgrend. Ellers kommer bygget an på størrelse (som du ikke sier noe om) og plassering på tomten.

Selve bygget kommer inn under disse reglene:

- Alle større tilbygg, påbygg og ev. andre endringer, uansett størrelse: Søknad etter plan- og bygningslovens § 93 (ev. § 95b)

Mindre byggearbeid på bolig/fritidseiendom; Melding benyttes ved:

Oppføring av èn enkelt frittliggende bygning i 1 etasje med bruttoareal inntil 50 m² i områder som i regulerings- eller kommuneplan er avsatt til byggjeområde for bustad eller fritidsbygg. (Ta kontakt med plan- og bygningskontoret)

Eller hvis det skal benyttes til boligformål:

Ett enkelt tilbygg som skal benyttes til boligrom eller annet boligformål. Samlet bruttoareal maks. 30 m² + evt. kjeller. Avstand til eiendomsgrense min. 4 m. Tilbygget må være uten våtrom.

Ett enkelt tilbygg/påbygg som skal nyttes til boligrom eller annet bolig-formål, med samlet bruttoareal maks. 30 m² + evt. kjeller for tilbygg. Samlet bruttoareal for påbygg (kvist, takheving, etc.) må ikke overskride 30 m²: Melding etter plan- og bygningslovens § 86a. Det stilles ikke krav til den som sender inn søknaden. Det er ikke krav til dokumentkontroll. Kommunen skal svare skriftlig på meldingen innen 3 uker etter at melding ble mottatt i kommunen. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven. Avstand til eiendomsgrense min.4 m, eller skriftlig samtykke fra nabo.

[Publisert på hushjemhage.no]

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning