Administrasjonsgebyr

Det er avtalt administrasjonsgebyr ifm bygging av hytte, men kan det kreves administrasjonsgebyr av alt?

Publisert Oppdatert

Vi har inngått en avtale med en byggemester om oppføring av en hytte. I kontrakten står det at summen utgjør kr 750 000. I tillegg skal vi betale et administrasjonsgebyr på 15 %. I sommer mottok vi en faktura hvor det fremgikk at arbeidene refererte seg til "tilrettelegging av prosjekt, annen administrasjon, oppfølging på byggeplassen". Summen utgjorde kr 23 766. Av dette beløpet ble det lagt til et administrasjonsgebyr på 15 %. Er det riktig?

Jeg vil jo anse de postene som er omhandlet i fakturaen som "administrasjon" som skal betales gjennom administrasjonsgebyret (påslaget) på 15 %. Når byggemester tar betalt for de postene som er omhandlet og deretter legger til 15 % i administrasjonsgebyr kan det se ut som om du betaler to ganger for disse tjenestene.

På den annen side kan det se ut som om dere har inngått en avtale om fast pris på kr 750 000 med tillegg av administrasjonsgebyr og da spiller det jo for så vidt ingen rolle hvilke poster som er oppført i fakturaen ettersom dette beløpet ligger fast. Jeg vil likevel råde deg til å ta dette opp med byggemesteren.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning