Enøk:

Hva sparer jeg på lavenergihus?

Publisert Oppdatert

Hvilken besparelse kan man forvente ved et lavenergihus kontra et vanlig hus?

Lavenergiboliger er godt isolerte og tette boliger med et energieffektivt ventilasjonssystem og det er en generell oppfatning at totalt årlig varmebehov skal være lavere enn 100 kWh/(m2år) for at en bolig skal kunne klassifiseres som en lavenergibolig. Dette betyr i praksis en halvering av energiforbruket i forhold til ordinære boliger (bygget i henhold til dagens byggeforskrift av 1997).

Dermed vil en gjennomsnittlig familie kunne havne på et årlig energiforbruk rundt 15.000 kWh og ikke 30.000 kWh. Dette tilsvarer en årlig energibesparelse på 12.000 kr/år ved 80 øre/kWh.

Mer informasjon om lavenergiboliger finner du på nettsidene: www.lavenergiboliger.no og www.enova.no

Energirådgiver Torben Søraas ved Enovas gratis Svartjeneste for husholdninger.

Gratis energiråd for husholdninger: tel: 800 49 003

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning