Hva gjør jeg med eternittplater?

Publisert Oppdatert

Vi har kjøpt et hus som ble bygget i 1949. Det er kledd med eternittplater utvendig, under disse er det stående "svenskepanel" (eller jernbanepanel, er ikke sikker på hva det kalles). Platene er blitt grå og mindre pene. Kan de høytrykkspyles?

Kan rengjøringsmiddel brukes og i så fall hva slags? Hvordan går vi fram hvis vi ønsker å male dem? Hvilke regler gjelder for fjerning av platene, hva kan vi gjøre selv?

Med vennlig hilsen L.S.

De hvite, og etter hvert grå, eternittplatene inneholder asbest, og er farlig ved håndtering/fjerning. De er ikke farlige hvis de er "i ro" - det er asbeststøvet som er helseskadelig, og støvet kommer når platene bearbeides.

Jeg er usikker på om forsiktig høytrykkspyling og annen vask er nok til å frigjøre asbestfibrene (det skal vanligvis sliping, boring o.l. til), men de skal kunne males med diffusjonsåpen maling. Bruk maske og verneustyr når dere jobber med platene.

Dere bør nok fjerne platene på sikt, merk da at dette er spesialavfall. Ulike firmaer som påtar seg slike oppdrag har spesielt verneutstyr og strenge rutiner for å gjøre slike saneringsjobber - forhør deg hos flere om pristilbud.

Dere skal kunne fjerne dette selv (det er mulig dere må ha tillatelse fra bygningsteknisk etat i kommunen), men sørg da for å bruke skikkelig verneutstyr. En god maske med filter og engangsdress som kan kastes etter bruk er et minimum. Spør hos din lokale byggvarehandel eller hør med firmaer som spesialiserer seg på verneutstyr.

Utfører dere jobben selv, så vær varsom under arbeidet og ikke riv i stykker plater mv, og pakk de vekk etter hvert - de skal ikke "ligge og slenge" på tomta men lagres forsvarlig i egnet container.

Vær oppmerksom på at ikke alle fyllplasser tar i mot asbestavfall, så sjekk dette aller først. Spør også om pris og emballering av avfallet - prisene varierer, og avfallet skal være pakket og merket ved levering. Jeg ville uansett ringt og sjekket reglene rundt dette i din kommune før dere begynner å fjerne noe.

[Publisert på hushjemhage.no]

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning