Skadedyr i hagen

Mordersneglen har våknet

Den biologiske og kjemiske krigføringen er i gang. Startskuddet har gått for årets tregeste konferanse.

MUMS: Mordersneglen troner fornøyd på fløøyelsblomsten (Tagetes).
MUMS: Mordersneglen troner fornøyd på fløøyelsblomsten (Tagetes). Foto: Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk
Publisert Oppdatert
SULTEN: Mordersneglen er på vei til en Tagetes nær deg.
SULTEN: Mordersneglen er på vei til en Tagetes nær deg. Foto: Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk plantehelse

SNEGLEFAKTA

Iberiaskogsnegl (Arion lusitanicus) er utbredt langs kysten til Trøndelag. Den blir opptil 15 cm lang og har en jevn brun farge. Eggene (opptil 400 stk) legges i juli og august, og klekkes etter få uker. De voksne sneglene dør på høsten. Trives best på fuktige steder med skygge, og er mest aktiv om natten. De nyklekkede sneglene overvintrer i jordhuler eller i komposthauger, og våkner opp igjen i april/mai.

I følge BBC har videodagboken til Natural History Museum avslørt at mordersneglen er veldig lat - den bruker hele 68 prosent av tiden på hvile. Kun 4 prosent av tiden brukes til spising (takk og lov) mens de siste 27 prosentene går med på å forflytte seg.

Det ser ut til at sneglen også gjør skade innen landbruket. Sneglene er nemlig giftige, og i Sverige mener man at iberiaskogsnegler i fôret kan være en mulig årsak til at en rekke kyr har blitt sterile, skriver Forskning.no

Forhandlere av nyttenematoder

Nemaslug og annen sneglekverk: oversikt over forhandlere her.

Det er 20 år siden den første iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) ble observert i Norge. Men det er ingen grunn til å feire. Kjent som "Mordersneglen" pga sin enorme apetitt og overlegne formeringsevne, gjør den stor skade i mange hager hvert år. Den har ingen naturlige fiender her som regulerer bestanden, og trues bare av iherdige hageeiere.

Fortvilte hageeiere har forsøkt alt fra ølfeller, koppertråd og salt til jernholdig pulver og håndplukking. Nå settes det i gang en storoffensiv for å komme plageånden til livs.

Snegledugnad

- Sneglene har blitt et betydelig problem for svært mange. Vi går nå til kamp mot denne fremmedarten i norsk natur, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Han åpnet den nasjonale Iberiaskogsneglekonferansen 24. april i Bergen - også kalt "Årets treigaste konferanse".

Regjeringen har tidligere bevilget penger til et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og Universitetet i Bergen, for å komme fram til forebyggende og direkte tiltak mot den forhatte sneglen.

Nå opptrappes kampen, og ytterligere tre millioner kroner skal brukes på en handlingsplan: Bioforsk plantehelse, Mattilsynet, Norsk Gartnerforbund og Hageselskapet skal sammen finne tiltak som kan redusere snegleplagen.

Snegleportalen lanseres samtidig på nett: www.snegler.info - der kan du lære hva senglene liker og ikke liker.

Parasitt

Forskere ved Bioforsk plantehelse har prøvd ut ulike metoder for å bekjempe sneglene. En av metodene de har testet ut er preparatet "Nemaslug".

Preparatet har vært tilgjengelig i Norge siden sommeren 2005, men har vært solgt i Europa i lang tid. Nemaslug er en nematode - en mikroskopisk rundorm - som fungerer som en parasitt på små brunsnegler.

Planter som er snegleresistente:

En god oversikt finner du hos SlugitOut med fine bilder - og en lengre, men tekstbasert liste på denne siden.

Langsom død

Parasitten trenger inn under kappen på sneglen, og en bakterie skilles ut. Sneglene slutter å spise etter et par dager og dør etter to til fire uker. Du ser ikke mange døde snegler på jordoverflata når du bruker preparatet, for Nemaslug har effekt på sneglen på det stadiet der den er under jorda, opplyser Næss hos Gartnersenteret Lier

En dose med middelet gir beskyttelse for hagen din i ca. seks uker.

Plukk inn og drep

SNEGLEBARN: Egg av iberiaskogsnegle. Sneglen legger typisk 20-30 egg i en klynge.
SNEGLEBARN: Egg av iberiaskogsnegle. Sneglen legger typisk 20-30 egg i en klynge. Foto: Foto: Erling Fløistad, Bioforsk

Nemaslug er mest effektiv mot yngre snegler. Det beste tiltaket mot voksne snegler, i følge forskerne, er håndplukking. Samle inn sneglene kveldstid og legg sneglene i glovarmt vann eller rett i frysen for avliving. Deretter kan de graves ned i hagen og bli til jord.

Like som bær

Solveig Haukeland ved Bioforsk forteller at mange forveksler iberiaskogsneglen med andre sneglearter.

- Den gulbrune skogsneglen kan være til forveksling lik, og den er det jo ingen grunn til å fjerne fra hagen. Usikre hageeiere kan sende inn bilder av sneglene, eller eksemplarer til: Bioforsk Plantehelse, ved Solveig Haukeland, Høgskoleveien 7, 1432 Ås, sier forskeren til Nordstrands Blad.

Gi oss dine beste snegletips!

Mer informasjon:

Bioforsk: Kampen mot sneglene er ikke tapt

Få sneglene ut av hagen (nematodebruk)

Mattilsynet: Om sneglekonferansen

Video om den ivrige snegledreper Jan Nordstrøm - han har tatt livet av over 70.000 snegler helt alene. Hjemmesiden hans heter selvsagt Sneglekverk.

Slimete hageskrekk

Matportalen: Slimete hageplage

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning