Oldemors hage

Her er plantene som holder i hundre år

Blomstene som har prydet norske hager i flere hundre år.

OLDEMORS HAGE: Hageaurikkel hører til plantene som har lange tradisjoner her på berget, og derfor har vist at de holder ut i vårt klima.

OLDEMORS HAGE: Hageaurikkel hører til plantene som har lange tradisjoner her på berget, og derfor har vist at de holder ut i vårt klima. Foto: Foto: Ane S. Guldahl

Publisert Oppdatert

Salg av gamle stauder 30. mai

På søndag 30. mai har Botanisk hage i Oslo vårtreff.

Her selges sjeldne stauder som ellers ikke er i handel:

- "Oldemorsstauder" som dagliljer og iris.

- En egen avdeling med Aulestadplanter, det vil si samme type liljer, stauder og sommerblomster som vokste i hagen til Karoline Bjørnson på Aulestad.

- Duftpelargonier og sjeldne orkideer.

Skal du kjøpe nye planter til bedet? Hvorfor ikke velge blant dem som har tilhørt norsk hagefauna i over hundre år?

Har du hørt om kjempekrage, prydstorknebb eller abrodd? Dette er planter som har lange tradisjoner i norske hager. Røttene til blant annet Abrodd kan følges tilbake til 1600-tallet.

De gamle hageplantene kjennetegnes av at de var hardføre, og de "har egenskaper som mangler i de moderne sortene som selges i dag", skriver .Uniforum, nettavisen for Universitetet i Oslo.

Frykten ifølge nettavisen er at plantene skal forsvinne, og med dem også en rik kulturhistorie som er knyttet til disse gamle prydplantene.

"Mange av plantene kommer også fra store personligheter, som Arne Garborg, Johan Bojer og Ninni Roll Anker", skriver avisen.

Georginer

Klikk.no har fått botaniker Per Arvid Åsen ved Agder naturmuseum og botaniske hage til å plukke ut tre planter han mener bør med i en hage med gamle planter.

Den første han har valgt er georginer.

- Georginen er nevnt som en typisk bondehageplante, og det er godt dokumentert at georginen er en typisk "gammel hageplante" i Norge, forteller Åsen.

Agder Naturhistoriske museum har imidlertid fått indikasjoner på at de gamle, høyreiste georginene er på vei ut. De har derfor startet med å få tak i gamle sorter av Georginer som fremdeles er i kultur.

- Utfordringen er at den tungvinte dyrkingen av gamle georginer-arter, med opptak av knoller for innendørs vinterlagring, ikke passer moderne hagemennesker, derfor må vi prøve å redde noen av de gamle sortene før det er for sent, sier botanikeren.

Georginer.

Georginer. Foto: Foto: Per Arvid åsen

Bjørnerot

Bjørnerot er en gammel hageplante, som sannsynligvis har vært dyrket i middelalderen.

Den ble tidligere brukt som legeplante og styrkemiddel.

- I dag er bjørnerot en vanlig dyrket staude, som det er vanlig å få eller å gi bort. Noen forteller at den har stått lenge i hagen, kanskje helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, forklarer Åsen.

Planten brukes til suppekrydder ("norsk karri") og til pyntegrønt. Lokale navn er blant annet brudeslør og parisergrønt.

Den er også å finne på eldre graver.

Peon

Bjørnerot

Bjørnerot Foto: Foto: Per Arvid Åsen

Klosterpeon har vært dyrket i Europa siden middelalderen, og er en gammel legeplante.

Man mener å kunne stadfeste at pionarter vokste i Kina for 2500 år siden.

I Norge har man referanser til planten tilbake til 1600-tallet, og det antas at den blant annet ble dyrket i klosterhagene.

- Her på Sørlandet har vi beretninger om planter som har stått på den samme plassen og som er minst 100 år gamle. Det sier oss at pionen er en staude folk hegner om, forteller Åsen.

Finnes hos planteskoler

Det er ifølge Vibekke Vange økende interesse for gamle planter. Hun er daglig leder ved Ringve botaniske hage i Trondheim.

Klosterpeon

Klosterpeon Foto: Foto: Wikipedia Commons

- Gamle planter er viktige både genetisk og kulturelt, og de har vist gjennom sin alder at de holder ut klimaet her oppe, forklarer Vange. - Og det har vært en del av folkekulturen å bytte og gi bort planter, sier hun.

Utfordringen er at mange av de gamle plantene ikke finnes å få kjøpt i de store hagesentrene. Først og fremst er det planteskoler som har de gamle plantene. Opplysninger om hvilke planteskoler som selger, kan man få hos Norsk genressurssenter på Ås.

Nettbutikkene Hageglede og Bakker selger også noen gamle planter.

Frembringer minner

I Oslo har de startet et prosjekt som kalles Oldemors hage. Målsettingen er både å hente frem gamle planter og bevare dem for fremtiden, men de brukes også i arbeidet med demente.

"Her kan gamle hageplanter sammen med kjente hageelementer som vannpost, lysthus og stakittgjerde stimulere sansene og fremkalle minner som ellers er vanskelig tilgjengelige", skriver de på hjemmesidene til Oldemors hage.

Det fremheves at det er viktig å ta vare på gamle planter, fordi det er vekster som har overlevd i norsk klima over lang tid.

"Gamle hageplanter utgjør en viktig del av det biologiske mangfoldet innen kulturplanter, og har verdi for framtidig hagebruk", skriver de.

I oldemors hage vokser det rundt 500 planter som ikke lenger er i handelen.

Under presenterer vi noen av disse plantene:

Kjempekrage

Dette er en krysning og ser ut som en kjempestor prestekrage.

Kjempekrage har vært dyrket som hageplante i Norge siden slutten av 1800-tallet.

Den trenger oppbinding på steder med mye vind.

Gjerdesolhatt

Dette er en plante med litterære røtter. Kona til forfatteren Johan Bojer dyrket denne planten blant mange andre i deres hjem i Asker utenfor Oslo.

Planten bærer også navnet Kyss-meg-over-gjerdet.

Kjempekrage

Kjempekrage Foto: Foto: Jonathan Billinger

Gjerdesolhatt kom til Norge på 1800-tallet. Den kan bli over tre meter høy og trenger noe å støtte seg til.

Hageaurikkel

Dette er en staude som blomstrer tidlig på våren.

Hageaurikkel har vært dyrket i Norge i over 300 år.

Det er en blomst med mange fargekombinasjone, og på slutten av 1800-tallet var de høymote i norske hager.

Gjerdesolhatt

Gjerdesolhatt Foto: Foto: Wikipedia Commons

Les også:

Slik får det fargerikt skyggebed

Slik planter du roser

Trygge planter for barna

For mye ros gir blærete barn

OLDEMORS HAGE: Hageaurikkel hører til plantene som har lange tradisjoner her på berget, og derfor har vist at de holder ut i vårt klima.

OLDEMORS HAGE: Hageaurikkel hører til plantene som har lange tradisjoner her på berget, og derfor har vist at de holder ut i vårt klima. Foto: Foto: Ane S. Guldahl

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning