Flagg og flaggbruk

Du tror kanskje du må ta ned flagget ved solnedgang?

Da tar du feil, men god kutyme tilsier at du bør.

IKKE ULOVLIG: Flaggtidene gjelder i prinsippet bare for offentlige bygninger, men i praksis er det god kutyme for privatpersoner å følge tidene også.
IKKE ULOVLIG: Flaggtidene gjelder i prinsippet bare for offentlige bygninger, men i praksis er det god kutyme for privatpersoner å følge tidene også. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

17. mai er en av våre viktigste fest- og flaggdager, og bruken av det er forbundet med både respekt og kutyme. Men du visste kanskje ikke at du som privatperson i prinsippet kan flagge døgnet rundt, uten hensyn til flaggreglene?

- Strengt tatt er det ikke så mange regler som gjelder for privatpersoners flaggbruk, sier underdirektør i Utenriksdepartementets diplomatseksjon, Arthur Baste Knutsen, til klikk.no.

- Men privatpersoners flaggbruk følger av god flaggskikk som bygger på lov, sedvane og hevd.

Baste Knutsen forteller at det er Flaggforskriften av 1927 som regulerer flaggbruken, men den gjelder først og fremst for offentlig flagging.

- Den er imidlertid normgivende for privatpersoners flaggbruk, blant annet gjelder dette offisielle flaggdager.

Så skulle du sitte i festelig lag på 17. mai og plutselig komme på, når skumringen og mørket vel har senket seg utenfor, at flagget henger ute, påkaller du altså ingen juridisk vrede, kanskje bare naboenes misbilligende blikk.

- Aldri fires når det er mørkt

Flaggregler

  • Flagget skal i perioden mars - oktober heises kl. 08.00, og i perioden november - februar kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang dog senest Kl. 21.00.
  • I Nordland, Troms og Finnmark, på Svaldbard og Jan Mayen gjelder følgende tider: Flagget heises i perioden november - februar Kl. 10.00 og fires Kl. 15.00
  • For flagging på private flaggstenger er det ikke egne regler, men det er vanlig at man følger de offisielle flaggreglene.
  • Vimpler kan henge oppe døgnet rundt, året rundt.
  • Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt.
  • Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Når det kasseres skal flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles.
  • Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps.
  • Flagget skal oppbevares slik at det ikke blir krøllete eller tar skade, og det må være tørt før det brettes sammen slik at det unngås risiko for jordslag.

Baste Knutsen er tydelig på at brudd på flaggtidene, ved for eksempel å la det henge oppe senere enn kl 2100, er klart i strid med god flaggskikk.

- Det har aldri vært nødvendig å gi regler for privat flaggbrukk, fordi flagget har en sterk, nasjonal forankring.

Og i mange huseierforeninger, borettslag og hytteforeninger håndheves flaggreglene med kollektiv justis, slik det blant annet tydeliggjøres på nettsidene til huseierforeningen Sagbukta Brygge:

"Flagget kan altså heises mens det er mørkt, men aldri fires når det er mørkt", skriver de på sine nettsider. Den samme formuleringen finnes for så vidt igjen på mange nettsider om flaggbruk.

Anbefaler å følge reglene

Hos Flaggfabrikken AS er man av den oppfatning at det får være opp til hver enkelt om han eller hun vil følge flaggreglene.

- Men vi tror at de fleste ønsker å overholde flaggtidene, og vi anbefaler at man følger reglene, sier tidligere direktør ved Flaggfabrikken, Gerd Langseth, til klikk.no.

- Egentlig kan privatpersoner henge opp hva de vil i flaggstangen, til og med et sjørøverflagg om de ønsker det.

Stryking av flagget

Hos Oslo Flaggfabrikk er man tydelige på hvordan et flagg skal behandles. "Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet", skriver de på sine sider,og utdyper videre:

"Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol".

Så blir spørsmålet om hvordan det skal behandles for at disse reglene skal overholdes. Bør flagget for eksempel strykes dersom det har blitt skrukkete?

- Jeg synes det må være opp til den enkelte om flagget skal strykes eller ikke, mener Langseth.

- Men dersom man velger å stryke det, bør man være forsiktig med strykejernet, fordi flagget lett kan skades.

Ifølge nettstedet Skikk&Bruk skal imidlertid flagget oppbevares slik at det eventuelt ikke blir nødvendig å stryke det.

"Et flagg skal oppbevares slik at det ikke blir krøllet, sjaskete eller skittent", skriver de.

Minsket ærbødighet

Tidligere i vinter var det stor diskusjon da det ble designet en ny drakt for skilandslaget. Hele drakten var et eneste stort, norsk flagg. Skillelinjene i diskusjonen fulgte blant annet generasjonslinjene, og til Dagbladet erkjente den som hadde startet debatten, 80-åringen Knut Korsæth, at hans generasjon nok er mer rigide enn dagens ungdommer når det gjelder flaggreglene.

Det er også en utvikling førsteamanuensis ved sosialantropologisk institutt ved NTNU, Hans Martin Thomassen, gjenkjenner.

- Noe av ærbødigheten og ærefrykten overfor flagget har nok forsvunnet, uttaler han til klikk.no.

- Man kan på sett og vis si at bruken av flagget har blitt mer profan, og det brukes i stadig flere situasjoner. Det kan blant annet ha sammenheng med at yngre mennesker i dag gjerne bruker flagget i andre kontekster enn bare det å markere nasjonal suverenitet. Og at når de bruker flagget på nasjonaldagen, ja så er de vel mer oppfatt av å feire seg selv, enn nasjonen. På den annen side kan man likevel hevde at den utvidede bruken er uttrykk for at flagget fortsatt betyr mye.

Thomassen mener at den endrede bruken også har et politisk innhold.

- Man kan forstå det som et uttrykk for at man bruker flagget på sine egne premisser. Vi eier oss selv snarere enn at nasjonalstaten eier oss på dennes premisser. Og i så måte representerer flagget et demokratisk aspekt.

Han tror også det handler om at mange ikke kjenner til flaggreglene.

- Og dermed lager de nye regler for hvordan flagget kan brukes.

Tilintegjøring av flagget

Men om alt håp er ute for flagget og det eneste fornuftige er å ta farvel med det, så skal det fortsatt behandles med respekt.

"Dette betyr ikke at det skal kastes, som om det var søppel. Flagget skal tilintetgjøres, slik at ingen får anledning til å vanære det. Dette kan gjøres ved at man enten brenner flagget eller spretter det opp, slik at fargene demonteres", skriver de.

Les også:

Slik velger du riktig grill

Her er de beste materialene til ditt terrassegulv

Slik innreder du terrassen

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning