Guide til gressfrø

Disse gressfrøene fungerer best

Det finnes mange gresstyper og frøblandinger. Ofte sår man ikke en type frø (som man kanskje skulle tro) men en blanding av flere.

FORSKJELLIG GRESS: Gress kan være både mykt og hardt.
FORSKJELLIG GRESS: Gress kan være både mykt og hardt. Foto: Foto: [email protected]
Publisert Oppdatert

Det er viktig å tenke på hva du skal bruke gressplenen til.

Det avgjør hvilken frøblanding du sår.

Enkelte frø tåler også noe skygge.

Noen frø gir mykere plen enn andre.

Les også: Slik unngår du mose i plenen

Blandinger med f.eks kløver gir et mykt resultat som er godt å gå på.

Det grove, hardføre sportsgresset er ikke så behagelig for barneknær.

De fleste typer gressfrø spirer mellom 10-14 dager. Det er viktig at du i denne perioden holder det sådde arealet fuktig, slik at frøene ikke tørker ut.

Les også: Vedlikeholdsfri hage med lettstelte planter

Oversikt over frøtyper:

VANNE: Etter såing er vanning av plenen viktig, spesielt den første tiden.
VANNE: Etter såing er vanning av plenen viktig, spesielt den første tiden. Foto: Foto: Crestock

Markrapp

(Poa trivialis)

Markrapp utvikler seg godt på fuktige og skyggefulle områder, men er sykdomsutsatt. Tåler lite slitasje og er uegnet til bruksplener. Bør ha en pH mellom 6-7. Blandet med Rødsvingel kan Markrapp brukes til fuktige og skyggefulle plener.

Hundekvein

(Agrostis canina)

Hundekvein har toleranse for skygge, men er veldig sykdomsutsatt. Bør ha sanddressing. Dårlig slitestyrke. Etableres langsomt. Vil ha en pH mellom 5-6 og er derfor bedre egnet i surjordshager enn f.eks Markrapp og Engrapp.

Krypkvein

(Agrostis stolonifera)

Krypkvein trives på næringsrik, sandholdig jord med pH på 5.5 - 6.5 og formerer seg raskt via knuter på utløpere, må ha god fuktighet. Dårlig skyggetoleranse. Angripes lett av soppsykdommer. Dårlig slitestyrke, egner seg til arealer som stiller krav til tetthet og jevnhet (golfbane). Egner seg ikke til bruksplener. Etableres langsomt.

Engkvein

(Agrostis tenuis)

Engkvein tåler varierende forhold og pH mellom 5.5 - 7, men bør ha god vanntilgang. Er mottakelig for en rekke sykdommer, og skal ikke sås alene. Middels god skyggetoleranse. Tåler lite slitasje, og brukes i blandinger med Rødsvingel og Engrapp.

Rødsvingel

(Festuca rubra)

"Red Fescue " er en nøysom art som deles opp i flere underarter, tåler litt tørre forhold på mindre næringsrik jord. pH bør være mellom 5,5 og 6,5. Vinterherdigheten er god, men Rødsvingel kan angripes av overvintringssopp. Dårligere slitestyrke enn Engrapp og flerårig Raigras. Tåler skygge godt. Egner seg godt i blandinger med engrapp og engkvein.

Engrapp

(Poa pratensis)

Engrapp er meget næringskrevende, og trives best på jord med pH mellom 6-7. Den er lite utsatt for angrep av overvintringssopp. Den mistrives på skyggefulle steder. Engrapp brukes til fotballbaner, golfbaner og andre arealer som er utsatt for sterk slitasje. Den brukes også i ferdigplenproduksjon. Graset formerer seg hovedsaklig med frø, men brer seg med aggressive utløperne og har stor evne til å tette igjen sår i grasdekket. Engrapp spirer seint, 2 til 3 uker etter såing. Den videre etablering er også langsom. En må regne med minst 3-4 måneder fra såing til grasdekket kan tas i bruk ordentlig.

Raisvingel

(Festulolium)

Raisvingel er en kryssing mellom engsvingel og flerårig raigras. Forutsatt god overvintring vil raisvingel gi en tilvekst og kvalitetsutvikling omtrent som flerårig raigras. Raisvingel trives på næringsrik jord. Raisvingel er aktuell i frøblandinger først og fremst til slåtteeng, men også til kombinert slått og beiting.

Les også:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning