Barn og giftige planter

Dette gjør du om barnet har spist en giftig plante

De fleste planter er ufarlige, men ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen om du er usikker.

IKKE SPIS BLOMSTER: Noen blomster er giftige. Hvis barnet har spist på en blomst så sjekk med giftinformasjonen.
IKKE SPIS BLOMSTER: Noen blomster er giftige. Hvis barnet har spist på en blomst så sjekk med giftinformasjonen. Foto: Foto: Dan Harrelson på Flicker.com. Noen rettigheter reservert.
Publisert Oppdatert

Nyttig kunnskap fra Giftinformasjonen

Giftinformasjonen har en rekke brosjyrer som gir informasjon om hvilke vekster og planter som er giftige. De har brosjyrer for blant annet hageblomster og viltvoksende planter.

Redselen for at det skal skje noe med barnet er foreldres største skrekk. Noen få ganger kan det være velbegrunnet, men i de fleste tilfellene kan varsellampene slukkes raskt.

Så også med planter og vekster som finnes i nærmiljøet, men i enkelte tilfeller bør lege oppsøkes.

Les også: Giftig blomsterprakt i hagen

En av de mest giftige plantene er tyrihjelm.

Denne planten vokser i vierkratt og bjørkeskog til fjells, og i nordvendt granskog i lavlandet. Den kan i verste fall gi hjertepåvirkning, pusteproblemer og muskellammelser

Andre vekster som karakteriseres av Giftinformasjonen som meget giftige er liljekonvall, revebjelle og selsnepe.

Dette er planter som kan påvirke sentralnervesystemet, hjertet og sentrale organer.

En oversikt over giftige planter finner du på Giftinformasjonens liste.

Les også: Stearin er ok, men ikke mors jerntabletter

Fjern planterestene fra munnen og gi drikke

Dersom du frykter at barnet ditt har fått i seg en giftig plante eller bær, er det første du skal gjøre å fjerne plante- eller bærrestene fra munnen.

Barnet bør også ganske raskt få noe å drikke, fordi dette vil kunne lindre irritasjonen av slimhinnene som noen giftige plantestoffer kan skape.

- Det er også viktig å finne ut hva barnet ditt har spist, understreker seniorrådgiver Anita von Krogh i Giftinformasjonen.

Hun forstår at det kan være vanskelig for en legperson å finne ut av hva slags planter det dreier seg om.

En telefon til Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon 22 59 13 00 kan ofte oppklare om planten er blant de mest giftige.

Man kan også ta kontakt med et hagesenter eller en plantekyndig person. Et annet råd er å ha en flora stående i bokhyllen.

Det rådes ikke til at man forsøker å fremkalle brekning hos barnet.

Du bør også ta kontakt med Giftinformasjonen.

Ved alvorlige symptomer rådes det til å ringe 113.

Les også: Barn og forgiftninger

Medisinsk kull

SVÆRT GIFTIG: Tyrihjelm er en av de giftigste viltvoksende plantene man finner. Den vokser både på fjellet og i lavlandet.
SVÆRT GIFTIG: Tyrihjelm er en av de giftigste viltvoksende plantene man finner. Den vokser både på fjellet og i lavlandet.

Medisinsk kull er et middel som kan redusere kroppens opptak av eventuelle giftstoffer, ved at det binder giftstoffet. I følge Giftinformasjonen kan derfor et tidlig inntak av medisinsk kull redusere forgiftningen etter at giftige planter er spist.

- Vi anbefaler at alle småbarnforeldre har medisinsk kull i medisinskapet hjemmet, utdyper Anita von Krogh. Hun understreker imidlertid at man bør kontakte Giftinformasjonen før man gir barnet medisinsk kull.

Noen ganger vil det ikke være riktig å gi barnet medisinsk kull.

Det gjelder ved svelging av etsende eller irritererende væsker, tennvæske, white spirit eller lignende.

Barn med nedsatt bevissthet og kramper skal heller ikke ha medisinsk kull. Ei heller barn som er kvalme eller kaster opp.

Mer om dette kan leses på Helsedirekoratets sider.

Les også: Dette gjør du ved huggormbitt

Gjør deg kjent i hagen din

Det kan være en uoverkommelig oppgave å skaffe seg informasjon om hva slags planter og vekster som vokser rundt bolig- eller hytteveggen.

Noe enklere er det å gjøre seg kjent i egen hage , og det bør man i følge von Krogh også gjøre hvis man har små barn i familien.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning