Guide til arkitekter

Arkitekter i Bergen

Skal du bygge og vil ha arkitekthjelp? Vi har gjort et utvalg av arkitekter.

Publisert Oppdatert

Disse arkitektene er flinke med private prosjekter som tilbygg, hytter og hus.

Alle er presentert med tekst og bilder, som gjøre det enkelt å finne en som passer for deg og boligen du ønsker.

Arkitektene under holder alle til i Bergen.

Kjersti Nerseth

- Kontoret arbeider med ulike boligoppdrag; hus, hytte, loft, tilbygg, og rehabilitering av eksisterende boliger, og vektlegger:

1. opplevelse: Skape rom i boligen som understreker tomtens kvaliteter, med hensyn til utsikts-, og lysforhold, landskap, og vegetasjon. Skape gode uteplasser ved måten bygget plasseres på tomten; nærhet mellom inne- og ute-rom, skånsom bearbeiding av terrenget, hensyn til lokale klimatiske forhold, og bevaring av de fineste steder for uteopphold.

2. Brukbarhet: Ivareta funksjonelle behov gjennom et tett samarbeide mellom byggherre og arkitekt, fra tidlig skisse og helt frem til innflyttingsklart bygg.

3. Form: Tomtens kvaliteter og stedets karakter fortolkes med et enkelt formspråk og velbegrunnet materialbruk.

Honorar (eks. mva.): 50 - 100.000 til og med rammetillatelse. Timepris: kr 650 til kr 710.

Kontor: K.n.ark, Torgallmenningen 7, 5014 Bergen. Tlf.: 55 31 15 57 Fax: 55 21 07 01. E-post:[email protected]

Susanne Urban

- En vellykket bolig er god mot kropp, sjel og lommebok. Stikkord er: Sunt inneklima, energiøkonomisk oppvarming, en hyggelig uteplass. En nennsom tilpasning til tomten og valg av miljøvennlige konstruksjoner gir et godt utgangspunkt. Huset skal være lett å holde rent og ordentlig: våte klær, sko i gangen, sommer og vinterklær, papirsamling og panteflasker skal ikke være noe problem.

Barn vokser fort: kan noen rom fungere som hybel? Kompakte planer med effektiv utnyttelse av kvadratmeter kan gi rom for drømmer - i form av et solrom, en oase av et bad, en spesiell lampe - eller et vindu mot himmelen.

Honorar (eks. mva.): Skisser på timebasis; kr 70.000 - 120.000 til og med rammesøknad. Fullt arkitektoppdrag ca.seks - ti prosent av byggesum; utomhus, farger, belysning, innredning på timebasis. Timepris kr 650.

Kontor: Urban Rabbe arkitekter as, Torgallmenning 7, 5014 Bergen. Tlf.: 55 36 66 00, Faks: 55 36 66 01, E-post: [email protected] . Nettside: www.urbanrabbe.no

Tor Helge Valen

Modernistisk samtidsarkitektur med lokal forankring i vestnorsk byggetradisjone, der skånsom tilpasning til tomten, funksjonalitet, økonomi, enkelthet i form og materialvalg er sterkt vektlagt.

Er vant til å være med i prosjekter helt til og med innflytting.

Honorar: Etter nærmere avtale. Lokal godkjenning, Bergen og omegn.

Kontor: Sivilarkitekt Tor Helge Valen MNAL NPA, Statsm. Michelsens vei 68, 5231 Paradis (Bergen). Tlf.: 55 10 49 80. Faks: 55 10 49 79. E-post: [email protected].

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning