Guide til arkitekter

Arkitekter i Trondheim

Vil du bygge arkitekttegnet hus i Trondheim har vi tips til et par gode arkitekter.

Publisert Oppdatert

Disse arkitektene er flinke med private prosjekter som tilbygg, hytter og hus.

Alle er presentert med tekst og bilder, som gjøre det enkelt å finne en som passer for deg og boligen du ønsker.

Arkitektene under holder alle til i Trondheim.

Mette Melandsø

- Kontoret har 10 arkitekter som jobber med alt fra hytter og hus til byplanlegging og samferdselskonstruksjoner. Dette danner en bred forståelse som beriker utviklingen av den konkrete byggeoppgaven. Forsøker å utnytte en bred erfaring i enhver oppgave. Legger vekt på arealeffektive bygg som gir mindre inngrep på tomta, krever færre byggematerialer og trenger lavere energitilførsel i byggets levetid.

Honorar (eks. mva.): Timepris ca. kr 750.

Kontor: Pir II Arkitektkontor, Prof. Brochsgt. 8c, 7030 Trondheim. Tlf.: 73 98 40 80. Faks: 73 98 40 90. E-post: [email protected] . Nettside: www.pir2.no

Svein Skibnes

- Svein Skibnes Arkitektkontor AS tegner eneboliger i tillegg til øvrige prosjekter som byboliger, sentrumsbebyggelse, barnehager mm. Flere av eneboligene ligger på trange tomter i etablerte sentrumsnære boligområder. Vi legger vekt på nærhet til oppdragsgiver og godt samarbeid med de utførende.

Et boligprosjekt er ikke en suksess uten at oppdragsgivers økonomi blir vellykket. Vi har som mål å kunne tilby arkitekttegnede eneboliger til familier med normal økonomi som alternativ til ferdighus og andre løsninger.

Honorar etter nærmere avtale.

Kontor: Svein Skibnes Arkitektkontor, Dronningsgt. 66, 7012 Trondheim. Tlf.: 73 51 58 30. Faks: 73 51 58 44. E-post: [email protected] .

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning