Forslag til brannsikring

Glemte gryter er brannfeller

Hver tiende boligbrann skyldes glemte fettgryter og panner som tar fyr.

BRANNFELLE: Glemte bluss, gryter og panner er brannfeller. Det vil DSB gjøre noe med.
BRANNFELLE: Glemte bluss, gryter og panner er brannfeller. Det vil DSB gjøre noe med. Foto: Foto: Michael Connors, Morguefile
Publisert Oppdatert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fremmet et tilleggsforslag til standarden for komfyrer for å øke brannsikkerheten.

De store komfyrprodusentene er skeptiske til forslaget, men forslaget støttes av en europeisk arbeidsgruppe.

Dette er forslaget:

  • Kokeplata slås automatisk av etter to timer, dersom temperaturen overstiger 100 °C.
  • Etter 15 minutters bruk skal temperaturen i en kasserolle reduseres til 265°C. Dette er under antennelsestemperaturen for de vanligste oljene.

- Forslaget er en forsikring for glemske forbrukere. Selv om statistikken over brannårsaker viser at indisponerte personer, for eksempel berusede, er overrepresentert ved komfyrbranner, er dette hendelser som kan skje hos hvem som helst, sier avdelingsleder Bjørn Nyrud i DSB.

Startet i Sverige

Initiativet mot komfyrbranner er flere år gammelt og ble startet av Elsäkerhetsverket i Sverige. Dette skyldes at komfyrbrannproblemet er spesielt stort i de nordiske landene. Men resultatene av initativet har latt vente på seg.

- Nå er vi kommet et skritt videre. De nordiske representantene enige om en felles strategi for hvordan det norske forslaget skal frontes. Dersom framstøtet lykkes, vil dette også bli en seier for det nordiske samarbeidet på elsikkerhetssiden, sier Nyrud.

Gjennomgås i høst

Forslaget skal nå testes for å vise at de foreslåtte endringene fungerer, og at komfyrene fremdeles er funksjonelle. Resultatene skal gjennomgås i standardiseringsorganisasjonen i september. Her vil det trolig bli avgjort om forslaget, eventuelt i en revidert versjon, skal legges fram til avstemning i bestemmende organ. Det kan likevel gå minst ett par år fra vedtak gjøres til endringer i standarden gjøres gjeldende.

Bruk tidsur

Nyrud oppfordrer forbrukerne til å tenke sikkerhet, og minner om at det allerede finnes en del sikkerhetsinnretninger som kan kjøpes og kobles til komfyren som tilleggsutstyr. Tidsur vil kunne forhindre en del branner, men ikke på grunn av overoppheting av fett og olje. Det finnes også andre typer komfyrvakter som kan bedre sikkerheten, men dette er kostbare løsninger.

Noen nye komfyrer har også innebygd ulike former for sikkerhet, men det finnes ingen standard som definerer en ensartet måte å bygge eller teste dette utstyret på.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning