Frende Barne- og ungdomsforsikring

Testvinneren! Klart rimeligst på det som teller aller mest.

Publisert Oppdatert

Frende Barne- og ungdomsforsikring gir mest i uførepensjon og best forsikring for pengene. For mange vil dette være det aller viktigste punktet, siden dette er penger du får utbetalt til du blir pensjonist.

Til prisen er forsikringen også meget god på maksimal invalide-erstatning og ombygging av bolig og den gir 2G i hjelpestønad i opptil 5 år.

Derimot mangler den helt en engangserstatning ved uførhet og den dekker ikke kreft. Dette trekker ned i en ellers svært god forsikring.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 5

PLUSS: Fornuftig pris.

MINUS: Lav dekning og få sykdommer under kritisk sykdom trekker ned.

Reid Krohn-Pettersen: 5

PLUSS: Lav pris. God dekning på erstatning ved varig medisinsk invaliditet både ved sykdom og ulykke. Forsikringen videreføres automatsik ved ny helsevurdering.

MINUS: Tilbyr ikke engangserstatning ved utvalgte sykdommer/Kritiske sykdommer. Ingen uførekapital.

Dekningene i Frende Barne- og ungdomsforsikring

Forsikring

Frende Barne- og ungdomsforsikring

Pris

2.388 kr. i året.

Uførepensjon, årlig

82.122 (1G)

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 2.463.660 (30G)

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2.463.660 (30 G). 10 G fra og med fylte 20 år

Erstatning ved død

82.122 (1G)

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

Inntil164.244 (2G)

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

82.122 (1G)

Dagpenger ved sykehusopphold

410 kr (0,5% av 1G)

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

0

Ombygging av bolig

Inntil 246.366 (3G)

Utvidet hjelpestønad

Inntil164.244 (2G) per år i inntil 5 år.

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Autisme, cystisk firbrose og diabetes

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning